Studentské stránky

SANDTRAY roční výcvikový kurz - 110 hodin
Centrum rozvoje hrou (www.sandtray.cz)


Charakter programu:
Vzdělávací a sebezkušenostní program zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Program není akreditován.

Cílová skupina:
Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.).
Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, Skype, WhatsApp).

Doporučená literatura:
Axline, V. Play Therapy. William Morrow and Company, 1991.
De Little, M. M. (2015). Where Words Can´t Reach. Madeleine M. De Little, 2015.
Eden, D., Feistein D. Energetická medicína: vyrovnejte energie svého těla a získejte optimální zdraví, radost a vitalitu. Olomouc: ANAG, 2015.
Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.
Homeyer, L., & Sweeney, D. Sandtray Therapy. A Practical Manual. New York.: Taylor and Francis Group, LLC, 2011.
Landreth, G. Play Therapy. The Art of the Relationship. New York.: Taylor and Francis Group,LLC, 2012.
Rezková, V., Gražina K. Kleinová Hra jako lék: teorie a praxe nedirektivní psychoterapie. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2012.
Satirová, V. Kniha o rodině. Institut Virginie Satirové, Nakladatenství Práh, Nakladatelství Svan, Knižní klub, 1994.
Satirová, V., Banmen , J., Gerberová, J., & Gomoriová, M. Model růstu. Za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005.


Úkoly pro studenty ročního výcvikového kurzu: