Platební podmínky

Platební a storno podmínky pro kurzy a semináře

Po rezervaci místa na kurzu nebo semináři, Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka - tuto změnu akceptuji nejpozději den před konáním akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to oznámit zasláním e-mailu na adresu sandtray@seznam.cz. Poté se vrací účastnický poplatek takto:

Jeden měsíc před konáním jednodenního semináře: 100 %
Méně než jeden měsíc před konáním jednodenního semináře: 50 %i
7dní a méně před konáním semináře: 20 %

Zrušení konání semináře ze strany pořadatele

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.