1 - úvod do metody

I. tematický okruh

Úkoly do příště:
1) Příprava vybavení pro sandtray
- pořiďte si nebo jen zkontrolujte terapeutické pískoviště a základní sérii figurek dle informací z prvního výcvikového setkání

2) Práce s klientem
- nabídněte svému klientovi metodu sandtray
Představte klientovi metodu svým osobním způsobem. Promyslete a napište si klidně několik verzí (stačí 3-5 vět). Nezapomeňte, že je třeba zvolit způsob vyjádření s ohledem na věk a zkušenosti klienta.

3) Osobní rekapitulace
Jak jste se cítili v roli terapeuta se svými klienty?
Je něco, co Vás zaujalo nebo překvapilo?
Vaše otázky a připomínky na výcvikový kurz. Poznačte si.

Na příště vezměte své poznámky s sebou nebo odešlete formulář níže.