2 - obraz rodiny

II. tématický okruh

Obraz rodiny v pískovišti

Úkoly do příště:
1) Práce s klientem
Vyzvěte klienta, aby vytvořil obraz rodiny v pískovišti.
a) Vaše formulace (může jich být i více):
...........................................................................................................

b) K tomuto pískovišti se pokuste vytvořit náčrt myšlenkové mapy nebo genogramu. Čím více, tím lépe.

Pamatujte si, že do rodinných map je možné zakomponovat i to, co již znáte z minulých setkání anebo je postupně doplňovat. Výhodou je, že Vám vznikne ucelený anamnestický záznam (obraz).

2) Osobní rekapitulace

Jak se Vám pracuje s tímto nástrojem? Jaké má podle Vás výhody a jaké nevýhody?

3) Poznačte si Vaše otázky a podněty na příští výcvikový kurz!

Své odpovědi mi před dalším setkáním odešlete na e-mail: sandtray@seznam.cz