Praktický přednáškový cyklus

(malý výcvik) - 55 hodin

Charakter programu:
Vzdělávací a sebezkušenostní program je zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Zájemci mohou cyklus absolvovat v libovolném časovém úseku.

Např. již jste v minulých letech absolvovali některé mé semináře/webináře? Pak si jen doplňte ta témata, která Vám chybí a to buď on-line nebo prezenčně.
Program není akreditován.

Pro koho je určen:
Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.)

Časová dotace celkem: 55 hodin
Cena: dle aktuálního ceníku kurzů/ mentoringu (cenu najdete vždy u konkrétní nabídky)

Dílčí časové dotace:

35 hod. - 5x celodenní webináře/semináře SANDTRAY I - SANDTRAY V
8 hod.- mentoring - případové konzultace (4 x 110 min)
12 hod.- zpracování závěrečné písemné práce.

Koncepce programu:
Zájemci mohou v libovolném pořadí a časovém úseku splnit všechna kritéria:

  1. Absolvování 5 celodenních seminářů/webinářů SANDTRAY I až V
  2. 4 mentorské konzultace (4 x 110 min)
  3. Vypracování a odevzdání odborné statě na téma SANDTRAY (bude uveřejněna na webových stránkách www.sandtray.cz

Po splnění všech tří bodů obdržíte osvědčení o dokončení SANDTRAY praktického přednáškového cyklu. 


PRAKTICKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS (MALÝ VÝCVIK) - PDF. DOKUMENT