4 - práce s tělem

IV. tématický okruh


Trénujte svou schopnost pozorovat tělesné prožívání klienta. Pravidelně se je pokuste reflektovat při každé změně výjevu na pískovišti. Nenechte se odradit tím, že klient na vaše výzvy hned nereaguje a neustále se vrací k obrazu. Není to proto, že by vás ignoroval, jen zrovna není schopen výzvě vyhovět. Trpělivě a opakovaně ho veďte k tomu, aby se naučil své emoce a tělesné prožívání zachytit a rozeznávat. "Co cítíš na těle, když se díváš na obrázek?" Zkus se v představě projít svým tělem a zjistit, jestli někde není něco nepříjemného. Když si neví klient rady, můžete využít krátké rekapitulace vlastních pocitů, díky které vás napadnou vhodné otázky. Jen si je uvědomte, ale nezůstávejte u nich. Důležitý je váš klient! Například, když ve vás výjev vzbudí velký smutek a cítíte, jak vás bolí břicho, můžete se na něj zeptat. "Zkus se soustředit na pocity v břiše ... je to stejné, jako na začátku našeho setkání nebo se to teď nějak proměnilo?"

Každou informaci lze propojit (ukotvit) s konkrétním tělesným zážitkem a mnohdy i s konkrétní reálnou situací, kterou klient zažívá v běžném životě. K tomu přispěje terapeut komentářem a otázkami typu: Popisuješ velký tlak na hrudi a chvění po těle, stalo se ti to někdy jindy než tady a teď? Zkus si vzpomenout. V jaké situaci to bylo? 


Úkoly do příště:

1) Práce s klientem
a) Popřemýšlejte o tom, jaké konkrétní techniky s tělem jsou Vám osobně příjemné a ve kterých situacích je používáte. Vyberte si alespoň tři z nich a poznačte si je.

b) Zkuste je někoho naučit a přirozeně zapojit do terapeutické práce na pískovišti. Dobré je si to vyzkoušet předem před zrcadlem.

2) Váš stav energie
Zkuste si poznamenat alespoň u tří klientů Váš stav energie před terapií a po ní. Jak se změnil stav Vaší energie? Můžete využít příměru benzinové nádrže nebo poháru životní energie.
Co potřebujete udělat pro to, aby jste měli dostatek energie a byli připraveni na další terapii?

Pamatujte si:

Každou situaci lze propojit (ukotvit) s konkrétním tělesným zážitkem a mnohdy i s konkrétní reálnou situací, kterou klient zažívá v běžném životě. K tomu přispěje terapeut komentářem a otázkami typu: "Popisuješ velký tlak na hrudi a chvění po těle, stalo se ti to někdy jindy než tady a teď? Zkus si vzpomenout. V jaké situaci to bylo?"

3) Osobní rekapitulace:
Kdy je podle Vás tento nástroj v terapii užitečný? Jaké vidíte klady a zápory tohoto nástroje. Co Vás při práci s ním překvapilo, zarazilo?

4) Poznačte si Vaše otázky a podněty na příští výcvikový kurz! 

Odpovědi mi odešlete před dalším setkáním do e-mailu: sandtray@seznam.cz