3 - osobní zdroje

III. tématický okruh

Objevení a využití vnitřních zdrojů klienta v terapii

Úkoly do příště:
1) Práce s klientem
Vyzvěte klienta, aby uspořádal večírek svých částí (prohlédl si svůj obchod se smíšeným zbožím).

Vaše formulace (může jich být více) :
...............................................................................

Pamatujte si:
Každá vlastnost, tendence nebo dovednost má dva póly - dobrý i špatný. Jde jen o to, jak na věc nahlížíme.
Část, kterou nemáme rádi nebo se za ní stydíme, je těžké si připustit. Úkolem terapeuta je, aby si ji mohl v pískovišti klient ztvárnit, našel její pozitivní stránku a mohl ji tak přijmout jako svou důležitou součást. Pomůžete mu tak se změnou vnitřního postoje sama k sobě.

2) Osobní rekapitulace:
Kdy je podle Vás tento nástroj v terapii užitečný? Jaké vidíte klady a zápory tohoto nástroje. Co Vás při práci s ním překvapilo, zarazilo?

3) Poznačte si Vaše otázky a podněty na příští výcvikový kurz!

Své odpovědi mi před dalším setkáním odešlete na e-mail: sandtray@seznam.cz