Semináře

Cílem seminářů je poskytnout základní informace a praktický exkurz do metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Nepředstavím Vám ji jako samostatný psychoterapeutický směr, ale jako metodu, kterou může pomáhající profesionál využít k obohacení své praxe, která má již konkrétní teoretické ukotvení. Sandtray metodu v praxi kombinuji s dalšími terapeutickými metodami. Tento eklektický přístup se mi velmi osvědčil. Sandtray lze využít v kombinaci s jinými terapeutickými metodami buď souběžně, nebo postupně podle toho, jak to je v konkrétních terapeutických situacích.

Přijďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí.

Výhodou je malý počet účastníků, tj. maximálně 5 osob. Díky tomu mohu jako lektor odpovídat na konkrétní dotazy každého z Vás a mohu se Vám individuálně věnovat.

Seminář probíhá v ambulanci, která je přímo pro sandtray terapii zařízená.
Budete moci nasát autentickou atmosféru tohoto prostoru a odnést si praktickou inspiraci.

Aby jste si mohli intenzitu zážitku zcela užít, bude postaráno o Vaše potřeby. Na semináři je vždy dostatek jídla a pití na celý den.

Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři. Semináře a kurzy nejsou akreditovné.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům se zájmem a vzděláním v psychoterapii.

Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.

Série seminářů SANDTRAY vznikala postupně dle náročnosti témat. Doporučuji začít úvodním seminářem SANDTRAY I. Po jeho absolvování si můžete vybírat jakýkoliv další. Nemusíte dodržovat pořadí dle římských čísel. Pokročilá témata, jako například SANDTRAY IV - práce s párem a se skupinou, vyžaduje, aby jste již měli s praktikováním metody osobní zkušenost.

Cena 2 800 Kč


Aktuální termíny seminářů a přihlašující formulář:

Semináře podzim 2024 v Hradci Králové:
SANDTRAY V - práce s tělem ... pátek 8.11. od 9 do 17 hod (1 místo¨)
SANDTRAY VI - praktický seminář ... pátek 6.12. od 9 do 17 hod (5 míst)

Přihlášení a platba:

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašujícího formuláře, viz níže.
E-mailem obdrží další instrukce k platbě. 

Vyplňte přihlašovací formulář:Nabídka seminářů


SANDRAY I
- úvod do metody

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou Sandtray. Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro všechny následující semináře.
Osnova:
Co je to Sandtray therapie. Jak připravit terapeutické pískoviště. Počátek, průběh a ukončení terapeutického procesu. Užití metody v praxi. Kazuistika. Praktická ukázka. Diskuse.
Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY II
- obraz rodiny

V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Jde o užitečný anamnestický nástroj.
Osnova:
Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse.

Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY III
- osobní zdroje

Prohloubení předchozích znalostí. Téma osobní zdroje je nástroj, který pomáhá identifikovat různé části osobnosti. Těch, které vnímáme jako negativní se bojíme a proto je potlačujeme a dále nerozvíjíme. Tím ponižujeme svou sebedůvěru a vnitřní konflikt, který tím vzniká, nás vede k vyhýbavému chování. Díky vyjádření těchto částí v pískovišti jsme schopni k nim změnit svůj postoj a využít jejich potenciál k osobnímu růstu.

Osnova:
Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse.

Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY IV 
- práce s párem a se skupinou

V navazujícím semináři se zaměříme se na práci s párem a se skupinou.
Obsah:
Zásady a způsoby použití sandtray (řízené a volné vedení) při práci s párem a větším množstvím klientů. Kazuistiky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie.
Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY V 
- práce s tělem

Sandtray terapeutický proces je komplexní. Terapeuti jsou často svědky silných emocí a výrazných tělesných prožitků. Toho lze využít k uvědomění, porozumění a aktivní změně zažitých vzorců. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody jak nefunkční vzorec přerušit i na tělesné úrovni a to prostřednictvím drobných cvičení.

Na semináři se podíváme na sandtray proces z pohledu moderních neurologických poznatků o vývoji mozku. Propojíme je se základy energetické medicíny, bioenergetiky a metody body2barain. Všechny tyto systémy nabízejí krátká a zábavná cvičení, která vedou k rychlému uvolnění a navození pozitivních emocí. Ukážeme si, jak práci s tělem propojit přímo s příběhem na terapeutickém pískovišti.

Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, vytištěné podklady, osvědčení, občerstvení na celý den a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY VI
- praktický seminář

Zažijte si sandtray na sobě a zároveň si vyzkoušejte vedení terapie s přímou supervizí.

V praktickém semináři zažijete terapeutický proces na vlastní kůži a také jako terapeut a pozorovatel. Bez teorie. Jen praxe. Střídání rolí terapeut/klient a vzájemná diskuse.
Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17 hod)
Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649

SANDTRAY VII
- obranné strategie

V tomto semináři se zaměříme na objevení a poznání našich zastaralých a nefunkčních  obranných strategií. Povíme si o nich něco teoreticky a pak je budeme objevovat a transformovat v pískovišti.  Jde o velmi hlubokou a efektivní práci, kterou využijete převážně pro práci s dospívajícími a dospělými klienty.
Toto téma vyžaduje dobře osvojenou základní terapeutickou práci s pískovištěm. Proto není součástí povinných témat v praktickém přednáškovém cyklu (malém, výcviku).
Osnova:
Teorie. praktická ukázka (hodinové terapeutické sezení), kazuistiky, diskuse.

Časový rozsah: 7 hod. (9,00-17hod)

Cena: 2800 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Počet účastníků: min.3, max.5

Místo konání:
Hradec Králové, Pražská třída 649