6 - kazuistika a závěrečná práce

Úspěšné zakončení kurzu

Kazuistická a závěrečná část


1) Kazuistika případu
Na poslední setkání máte za úkol vypracovat podrobnou kazuistiku jednoho případu. Rozumí se tím, že proběhla alespoň 2 , ideálně 3 sandtray setkání se stejným klientem. Vypracujte prezentaci, nejlépe v powerpointu nebo ve Wordu tak, aby obsahovala fotodokumentaci. 

Obsah prezentace: 
- věcně popište anamnézu klienta
- stručně popište, co se v pískovišti odehrálo, pocity klienta i vaše 
- pokud byl nějaký výstup (rozhodnutí), tak jaký
- jak pozorujete a vnímáte průběh Vaší spolupráce... na začátku a na konci
- popište zásadní okamžik dosavadní terapie

Vaše práce nemusí být dokonalá. Jde spíš o to, aby jste mohli svou práci sdílet s jinými lidmi ve skupině a získali zpětnou vazbu. I chyby mají svou cenu, klidně zpracujte téma, kde jste si nebyli jisti.
Svou prezentaci přineste na poslední setkání na flash disku nebo mi ji s předstihem pošlete mailem (potvrdím, že mi soubor dorazil a je čitelný).

2) Závěrečná práce
Před naším posledním setkáním mi doručte svou závěrečnou práci v elektronické podobě na e-mail: sandtray@seznam.cz. Téma práce může být doplněno kazuistikou.
Rozsah práce je min. 8 normostran. Maximální rozsah není omezen.
Tato práce bude uveřejněna jako odborná stať na stránkách www.sandtray.cz a jejím odevzdáním udělujete souhlas k jejímu uveřejnění. Cílem je vytvořit knihovnu odborných a podpůrných textů pro všechny, kdož se chtějí zabývat nebo se již věnují sandtray terapii.

V průběhu celého kurzu si můžete zpracovávat písemnou práci na téma sandtray-terapie. Práce může mít jak teoretický, tak kazuistický charakter.

Název práce doporučuji volit tak, aby vystihoval její obsah a odlišil ji od minulých prací.

Rozsah: min. 8 A4
Termín odevzdání: týden před posledním setkáním

Všechny závěrečné práce budou uveřejněny na www.sandtray.cz a jejím odevzdáním udělujete souhlas s jejím uveřejněním.