Roční výcvikový kurz - prezenční


SANDTRAY roční výcvikový kurz - 110 hodin  JE NAPLNĚN !

7. roční výcvikový kurz 2023/2024 - otevírají se 2 skupiny

Skupina 7A (max. 5 míst) - obsazeno

Pá 8.9.2023 SANDTRAY I - úvod do metody (9 – 17 hod)
St 18.10.2023 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 10.11.2023 SANDTRAY II – obraz rodiny (9 – 17 hod)
St 6.12.2023 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 12.1.2024 SANDTRAY III - osobní zdroje (9 – 17 hod)
St 28.2.2024 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 22.3.2024 SANDTRAY V - práce s tělem (9 – 17 hod)
St 17.4.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 24.5.2024 SANDTRAY IV - práce s párem a ve skupině (9 – 17 hod)
St 12.6.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 13.9.2024 SANDTRAY VI - praktický seminář (9 – 17 hod)
St 9.10.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 25.10.2024 závěrečné prezenční setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky (9 – 17 hod)

Skupina 7B (max 5 míst) - obsazeno

Pá 13.10.2023 SANDTRAY I - úvod do metody (9 – 17 hod)
St 22.11.2023 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 15.12.2023 SANDTRAY II – obraz rodiny (9 – 17 hod)
St 10.1.2024 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 26.1.2024 SANDTRAY III - osobní zdroje (9 – 17 hod)
St 20.3.2024 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 12.4.2024 SANDTRAY V - práce s tělem (9 – 17 hod)
St 15.5.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 31.5.2024 SANDTRAY IV - práce s párem a ve skupině (9 – 17 hod)
St 19.6.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 20.9.2024 SANDTRAY VI - praktický seminář (9 – 17 hod)
St 16.10.2024 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
Pá 1.11.2024 závěrečné prezenční setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky (9 – 17 hod)

RVK 6. ročník (2022/2023) - termíny:

1. Pá 16.9.2022 SANDTRAY I - úvod do metody (9 - 17 hod)
2. St 19.10.2022 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
3. Pá 4.11.2022 SANDTRAY II - obraz rodiny (9 - 17 hod)
4. St 30.11.2022 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
5. Pá 16.12.2022 SANDTRAY III - osobní zdroje (9 - 17 hod)
6. St 11.1.2022 mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
7. Pá 27.1.2023 SANDTRAY V - práce s tělem (9 - 17 hod)
8. St 22.3.2023 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
9. Pá 14.4.2023 SANDTRAY IV - práce s párem a ve skupině (9 - 17 hod)
10. St 10.5.2023 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
11. Pá 2.6.2023 SANDTRAY VI - praktický seminář (9 - 17 hod)
12. St 21.6.2023 mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
13. Pá 15.9.2023 závěrečné prezenční setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky (9 - 17 hod)

Informace o SANDTRAY ročním výcvikovém kurzu 2023/24 

Termíny SANDTRAY ročního výcvikového kurzu 2023/24 ke stažení:

Organizace školního roku 2023/24 ke stažení:

Přihlašovací formulář na roční výcvikový kurz 2023/24

Charakter programu: Vzdělávací a sebezkušenostní program zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Program není akreditován.

Cílová skupina: Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.)

Velikost výcvikové skupiny: 5 účastníků

Délka programu: 12 měsíců

Časová dotace celkem: 110 hodin

Dílčí časové dotace:
56 hod. - prezenční tréninkové dny
25 hod.- povinná samostatná praxe, vypracování úkolů pro supervizi
12 hod.- supervizní on-line konference (6 x 2hod.)
17 hod.- samostudium, zpracování kazuistiky a závěrečné písemné práce.

Koncepce programu:
7 prezenčních tréninkových dní (6 x 8 hodin) bude proloženo cca 6 až 8 týdny, kdy by měl účastník zkoušet metodu v praxi a vypracovat zadané úkoly.

Po celou dobu programu je možnost využít metodického vedení lektorky (tel., email, Skype, WhatsApp, Zoom).

V případě nemoci, lze nahradit setkání on-line nebo pokud to bude možné na některém z jednorázových seminářů.

V případě, že některé setkání nebude možné uskutečnit, proběhne teoretická část on-line a sebezkušenostní část se přesune na dobu kdy to možné bude. Může se tak stát, že některé semináře budou již pouze praktické (např. ½ semináře Obraz rodiny + 2/2 semináře osobní zdroje).

Lektor: Mgr. Veronika Galusová, Bc. - absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, vystudovala sociální práci na Pražské́ vysoké́ škole psychosociálních studií a sociální pedagogiku na pedagogické́ fakultě UHK. Absolvovala dynamicky orientovaný́ psychosociální výcvik VIAP, výcvik aktivní imaginace pod vedením prof. Pietera Middelkoopa a semináře Sochy a obrazy v písku pod vedením Madeleine De Little. Pracuje jako psychoterapeutka pro děti a dospělé́ v soukromé́ psychologické́ poradně. Dlouhodobě se specializuje na metodu sandtray.


Cena zahrnuje:

 • Jeden výtisk knihy SANDTRAY. Život jako na dlani.
  (Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.)
 • 7x celodenní stravování a nápoje na seminářích
 • 12hod on-line mentoring/supervize (6x2hod)

Místo konání seminářů: Poradna rozvoje hrou, Pražská Třída 649, Hradec Králové

Obsah programu:

Hlavní důraz je v kurzu kladen na praktický nácvik metody sandtray a to jak mezi účastníky výcvikové skupiny navzájem, tak i samostatně při práci s reálnými klienty. Nácvik metody probíhá vždy v reálných situacích, takže si účastníci mohou zároveň řešit svá osobní témata.

Mezi celodenními semináři účastníci plní zadané úkoly a trénují své dovednosti přímou terapeutickou prací. Podmínkou absolvování ročního výcvikového kurzu je tedy aktivní kontakt s klienty (minimálně dvě terapeutická setkání mezi semináři).

Struktura programu:

 • Úvod do metody - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Rodinný obraz v pískovišti - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Osobní zdroje- seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Praktický seminář (8 hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Sandtray a práce s tělem - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Práce v páru a ve skupině- seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 • Prezentace závěrečné práce a supervize vlastního případu - seminář (8hod)

Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, skype, whatsup).

Filozofický a metodologický rámec kurzu:
fenomenologický humanitní přístup, integrativní teoretický rámec.

Metody:

Integrativní výuka na základě autorské publikace lektorky
(Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.), kterou účastníci obdrží na úvodním semináři.
Na semináři se vedle výkladu využívají metody praktického nácviku, zážitkového učení a sebereflexe.

Podmínky úspěšného zakončení kurzu:
Program je úspěšně dokončen při splnění prezenční výuky (min. 35hod., 83%), účast na on-line případových konzultacích (min. 8hod., 80%), splnění a odevzdání zadaných úkolů (80%), obhájení kazuistického případu a odevzdání písemné závěrečné práce.

Úspěšní účastníci obdrží diplom.

Obsah jednotlivých sebezkušenostních seminářů:

 • Úvod do metody - seminář (8 hod)

Úvod do sandtray terapie, filosofický základ, vybavení terapeutického prostoru. Jednotlivé fáze terapeutického procesu. Kazuistika. (3 hod)
Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 • Rodinný obraz v pískovišti - seminář (8hod)

Teoretický úvod k tématu rodina, obraz rodin v pískovišti jako mapa, postup terapeuta při práci s obrazem rodiny. Kazuistika. (3hod)

Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 • Osobní zdroje- seminář (8 hod)

Teoretický úvod. Objevení a aktivace jednotlivých částí osobnosti. (3hod) Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 • Praktický seminář (8 hod)
 • Sandtray a práce s tělem - seminář (8 hod)

Seznámení s různými technikami práce s tělem, které lze účinně integrovat do sandtray terapeutického procesu. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody, jak nefunkční vzorec přerušit i na tělesné úrovni, a to prostřednictvím drobných a zábavných cvičení. (4hod.)

Praktická ukázka, nácvik. (3hod.)

 • Práce v páru a ve skupině- seminář (8hod)

Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Kazuistika. (3hod)
Skupinová sebezkušenostní práce. Praktická ukázka. (4 hod)

 • Závěrečný seminář (8 hod)

Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, Skype, WhatsApp).