Webináře

Pro ty z Vás, kteří nechcete čekat až se uvolní místo na semináři nebo Vám více vyhovuje on-line forma,  jsem připravila webináře.
Kopírují témata prezenčních seminářů.

Je jasné, že nemohou nahradit osobní setkání a zkušenost na prezenčním semináři. Jsou však vhodnou alternativou, kterou si budete moci doplnit praktickým zážitkovým seminářem SANDTRAY VI.

Webináře terapie hrou v pískovišti SANDRAY I až V

Celodenní interaktivní webináře z pohodlí vašeho domova.

Aby byly webináře interaktivní, je potřeba aktivní zapojení a spolupráce. Prosím počítejte s tím, že budete celou dobu přítomní u obrazovek a budete aktivní při cvičeních s tréninkovým pískovištěm a při vzájemné diskusi (12 účastníků)!

... na Zoomu
... časový rozvrh: celkem 7hod
1. blok 8-10hod
2.blok 10,30-12hod
3.blok 13-14,30
4.blok 15-16,30hod

... maximálně 12 účastníků
... podklady k teoretického výkladu obdržíte po semináři e-mailem
... obdržíte osvědčení o absolvování webináře
... webinář není akreditovaný

Cena 1 500 Kč / možno platit v EUR

Co budete potřebovat:

  • minimálně 20 různých figurek / předmětů (včetně přírodnin)
  • Malé pískoviště nebo pole pro stavění scény (stačí podnos, tác nebo plastový box)
  • Trocha písku (lze nahradit rýží nebo moukou krupicí)
  • Nerušené prostředí během semináře

Podmínkou k účasti na navazujících webinářích je absolvování úvodního webináře SANDTRAY I nebo jiného semináře s touto tématikou. Navazující webináře předpokládají základní znalost metody Sandtray. Pořadí navazujících témat nemusíte dodržovat. Zvolte si takové, které Vás oslovuje:)


Aktuální termíny webinářů:

Webináře podzim 2024:

SANDTRAY I - úvod do metody ... pondělí 16.9. od 8 do 16,30 na Zoom (obsazeno)
SANDTRAY IV - práce s párem a se skupinou ... pondělí 7.10. od 8 do 16,30 na Zoom (obsazeno¨)
SANDTRAY II - obraz rodiny ... pondělí 14.10. od 8 do 16,30 na Zoom (2 místa)
SANDTRAY I - úvod do metody ... pondělí 11.11. od 8 do 16,30 na Zoom (12 míst¨)
SANDTRAY III - osobní zdroje ... pondělí 25.11. od 8 do 16,30 na Zoom (5 míst¨)
SANDTRAY V - práce s rodinou ... pondělí 9.12. od 8 do 16,30 na Zoom (8 míst¨)


Přihlášení a platba:

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašujícího formuláře, viz níže.
E-mailem obdrží fakturu. V případě, že potřebujete vystavit fakturu se splatností, uveďte to v poznámce přihlašujícího formuláře.


Vyplňte přihlašovací formulář:Nabídka a popis jednotlivých webinářů:


W - SANDTRAY  I
- úvod do metody

Na jednodenním webináři se seznámíte s metodou Sandtray. Absolvování tohoto webináře nebo nějakého semináře s touto tématikou je podmínkou pro všechny následující webináře.
Osnova:
Co je to Sandtray therapie. Jak připravit terapeutické pískoviště. Počátek, průběh a ukončení terapeutického procesu. Užití metody v praxi. Kazuistiky. Praktická cvičení. Diskuse.
Časový rozsah: 7 hod. (8,00-16,30od)

Cena: 1500 Kč  na osobu 

Počet účastníků: min.5 - max.12
Místo konání: ZOOM

W - SANDTRAY II
- obraz rodiny

V navazujícím webináři si prohloubíte teoretické a praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Jde o užitečný anamnestický nástroj.
Osnova:
Rodinný obraz v pískovišti . Praktická cvičení. Kazuistiky. Genogram jako forma zápisu získaných informací. Diskuse. 

Časový rozsah: 7 hod. (8,00-16,30od)

Cena: 1500 Kč  na osobu

Počet účastníků: min.5 - max.12

Místo konání: ZOOM

W - SANDTRAY III
- osobní zdroje

Prohloubení předchozích znalostí. Téma osobní zdroje je nástroj, který pomáhá identifikovat různé části osobnosti. Těch, které vnímáme jako negativní se bojíme a proto je potlačujeme a dále nerozvíjíme. Tím ponižujeme svou sebedůvěru a vnitřní konflikt, který tím vzniká, nás vede k vyhýbavému chování. Díky vyjádření těchto částí v pískovišti jsme schopni k nim změnit svůj postoj a využít jejich potenciál k osobnímu růstu.

Osnova:
Teoretická část. Užití metody v praxi. Praktická cvičení. Kazuistiky. Diskuse.

Časový rozsah: 7 hod. (8,00-16,30od)

Cena: 1500 Kč  na osobu

Počet účastníků: min.5 - max.12

Místo konání: ZOOM

W - SANDTRAY IV
- práce s párem a ve skupině

V navazujícím webináři se zaměříme se na práci s párem a se skupinou.

Webinář bude kazuistický. Tréninkové pískoviště a figurky tentokrát nebudete potřebovat.

Obsah:
Zásady a způsoby použití sandtray (řízené a volné vedení) při práci s párem a větším množstvím klientů. Kazuistiky. Diskuse. 


Časový rozsah: 7 hod. (8,00-16,30od)

Cena: 1500 Kč  na osobu

Počet účastníků: min.5 - max.12

Místo konání: ZOOM

W - SANDTRAY V
- práce s tělem

Sandtray terapeutický proces je komplexní. Terapeuti jsou často svědky silných emocí a výrazných tělesných prožitků. Toho lze využít k uvědomění, porozumění a aktivní změně zažitých vzorců. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody jak nefunkční vzorec přerušit i na tělesné úrovni a to prostřednictvím drobných cvičení.

Na webináři se seznámíme se základy energetické medicíny, bioenergetiky a metody Body2Brain. Všechny tyto systémy nabízejí krátká a zábavná cvičení, která vedou k rychlému uvolnění a navození pozitivních emocí. Ukážeme si, jak práci s tělem propojit přímo s příběhem na terapeutickém pískovišti.

Na webináři budeme zkoušet různá krátká cvičení.  Doporučuji pohodlný oděv a volný prostor na cvičení tak, aby jste mohli pohodlně upažit.

Tréninkové pískoviště a figurky tentokrát nebudete potřebovat.

Časový rozsah: 7 hod. (8,00-15,30 hod)

Cena: 1500 Kč  na osobu

Počet účastníků: min.5 - max.12

Místo konání: ZOOM