Odborné články

Ve své závěrečné práci bych se ráda podělila o zkušenosti s metodou Sandtray, které jsem měla možnost získat jako sociální pracovník v oblasti sociálně právní ochrany dětí při práci s ohroženými dětmi a jejich rodiči. Už v době, kdy jsem se o tuto metodu začala teoreticky zajímat, vnímala jsem její potenciál, který v průběhu výcviku získal jasnější...

Pred mojím prvým stretnutím s takmer 10 ročným Matúšom si v duchu opakujem, čo som sa od Veroniky naučila a čo mi pripomenula - v prvom rade, ako sa mám ja a ako sú na tom moje potreby? Zdanlivo úplná banalita, no pre mňa jeden z najdôležitejších "aha zážitkov" celého sandtray kurzu. Popri potrebách klientov je tak ľahké začať zabúdať...

Svet, v ktorom žijeme, má veľa podôb, tvári, odleskov. Svet, ktorý vnímame, vidíme, cítime. Existuje však svet, ktorý je ťažko zmyslami uchopiteľný, logicky vysvetliteľný, emóciami spracovateľný. Drieme v útrobách ľudskej osobnosti a jeho zdrojom sú túžby, priania, predstavy, ktoré často nekorešpondujú s vedomými očakávaniami, vedomými prianiami a...

Základní dovedností každého psychoterapeuta je umění naslouchat. Podle Eckharta Tolleho je to dovednost vytvořit prostor, ve kterém se může projevit býti jiného člověka.
Narozdíl od terapie vedené rozhovorem, při Sandray terapii terapeut naslouchá celým svým tělem. Sleduje pohyb a řeč těla klienta při výběru figurek a při stavění výjevu v...

Již od počátků mé práce s dětmi jako psycholožka - ať už je to v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (tzv. ZDVOP), nebo na půdě orgánu sociální péče o dítě (tzv. OSPOD) - jsem si začala všímat dětské přirozenosti a samozřejmosti projevovat skrze kresbu nejen svoji osobnost, ale i své prožitky, životní události, radosti, trápení i traumata....

Sandtray je terapeutická metoda založená na hře s pískem a miniaturami předmětů a figurek. Písek, kterého se klient dotýká, slouží jako základ pro ztvárnění jeho představ odrážejících jeho vnitřní svět, vnitřní pochody, stav jeho duše. Na písku vytváří různé obrazy pomocí miniatur. Tato terapie je založena na přesvědčení, že lidská psychika má svou...