Odborné články

Když jsem před dvěma lety nastoupila po delší pracovní odmlce do zaměstnání jako školní psycholožka, bylo součástí mé pracovny i jedno starší pískoviště. Psycholog, který mi pracovnu předával, pískoviště nepoužíval a se slovy "že to není nic pro něj", jsem částečně jeho přístup přijala a dlouho si pískoviště nevšímala. V pracovně bylo i několik...

Dlouho jsem přemýšlela o čem ve spojení s terapií hrou Sandtray psát, protože s touto technikou pracuji krátce, zhruba jeden rok, což si myslím, že není dostatečná doba na napsání větších zkušeností a postřehů z práce na pískovišti. Zároveň jsem si uvědomila a pozorovala, že v poslední době, v podstatě denně využívám a nabízím intuitivně jak...

Koktavost je narušení plynulosti řeči. Ve verbálním projevu se tak objevují specifické pauzy, opakování či prodloužení hlásek, slabik či slov - dysfluence. V integrativním modelu koktavosti (Lechta, 2010) je uvedeno, že celkový obraz koktavosti spočívá v prolínání těchto symptomů a nadměrné námahy při mluvení a také psychické tenze. Celkový projev...

V této závěrečné práci bych se ráda podělila o zkušenost s využitím Sandtray v práci s dospívajícími. Jelikož pracuji s dětmi různého věku a dospívající tvoří podstatnou část mé klientely, vybrala jsem si kazuistiku patnáctileté dívky, která řešila typické problémy teenagera. Klientku jsem měla v péči delší dobu pro jiné obtíže, než které zde budu...

Ve své závěrečné práci bych se ráda podělila o zkušenosti s metodou Sandtray, které jsem měla možnost získat jako sociální pracovník v oblasti sociálně právní ochrany dětí při práci s ohroženými dětmi a jejich rodiči. Už v době, kdy jsem se o tuto metodu začala teoreticky zajímat, vnímala jsem její potenciál, který v průběhu výcviku získal jasnější...