Lucia Slováková: Jak výcvik Sandtray změnil můj styl práce.

31.05.2022

Jak výcvik Sandtray změnil můj styl práce

Ve své praxi se věnuji školní psychologii a na pozici školního psychologa jsem se znovu vracela po rodičovské dovolené. Nastupovala jsem na základní školu, dříve jsem pracovala se středoškolskými studenty. Pozice školního psychologa nebyla úplně zajetá, takže jsem stála před dvěma úkoly. Práce s jinou skupinou klientů, novými kolegy, na jiné škole. Byla to najednou velká změna a musela jsem změnit svůj styl komunikace, styl práce. Měla jsem obavy a narážela jsem na situace, jak pracovat s dětmi, které neumí vyjádřit své pocity, potřeby, nerady mluví apod. I kvůli pandemii covidu dva roky uběhly jako voda, ale moje jistota v práci s dětmi se moc nezvýšila.

Pak jsem na doporučení svých kolegyň vstoupila (společně s nimi) do ročního výcviku Sandtray a považuji to za jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem ve své praxi mohla udělat.

Už po prvním setkání jsem mohla získané zkušenosti přidat do své praxe ve zdejší škole. Najednou jsem mohla dát žákům na výběr, jestli chtějí konzultaci trávit rozhovorem nebo prací v pískovišti. I mně vyhovovalo, že mám více možností a svým způsobem jsem tento pocit vlastního klidu mohla přenášet na své klienty.

Tím, že Sandtray klade velký důraz na to, abychom se nechali vést klientem, učí mě trpělivosti a vynalézavosti. Ztotožňuji se s přístupem, kde žádná cesta není správná nebo špatná, což mým klientům přináší úlevu a pocit bezpečí.

A jakým způsobem používám metody Sandtray ve své praxi?

Pískoviště jako místo, které uklidňuje

Některé děti mají problém sedět a při povídání se na mě dívat. Nechtějí ani znázorňovat nějaké situace, vyhovuje jim sedět u pískoviště, mít ruce v písku a mluvit o svých starostech. Mohou se dívat do pískoviště a ne na mě. Je to pro ně uklidňující. Některým stačí jen ta možnost, že pískoviště tady je, pokud budou potřebovat.

Znázornění některých situací v pískovišti

Při rozhovoru s klienty někdy narazíme na situace, které se hůře představují. Například práce se škálou, kde klient hodnotí nějaký posun, mluví o cíli, kam by se chtěl dopracovat. Pískoviště je tou ideální možností. Klienti mohou konkrétně znázornit svůj cíl nebo místo, kde se právě na své cestě nacházejí. Další možností, kterou si v pískovišti často s klienty při rozhovoru znázorňujeme, je téma kamarádství. Co očekávám od svého kamaráda, které vlastnosti by měl mít a jaké vlastnosti mám já jako kamarád. Tato názorná činnost v pískovišti jim nabízí jinou dimenzi prožitků.

Využití prvků Sandtray v rozhovoru

V případě, že si klient vybere rozhovor, často využívám metody práce s tělem a to v situacích, kdy se věnujeme tématu stresu, jak se zklidnit, apod.

Pískoviště jako ústřední metoda v konzultaci s klientem

Někteří klienti rádi pracují výhradně v pískovišti. Vytvářejí situace, které je trápí, nebo tvoří různé příběhy. Mají bohatou fantazii a pískoviště je pro ně místem, kde, i když už netráví čas na hřišti, ji mohou realizovat.

Z dalších metod, které klienti rádi využívají (hlavně žáci druhého stupně nebo dospělí), je práce se zdroji. Konkrétně metoda večírek částí. Je to můj ústřední způsob práce, kdy se věnujeme tématu sebepoznání či podpoře sebevědomí. Klienti pak sami vidí, co všechno umí, co jim jde, nebo jak mohou své schopnosti využít.

Neméně důležitou částí mé práce jsou konzultace s rodiči a jejich dětmi. Pomocí Sandtray mohu tyto konzultace obohatit dalším způsobem. Tento způsob práce je u mě v současné době teprve v začátcích, ale je to pro mě samotnou další možnost jak pracovat, především tehdy, když jsou názory klientů (rodičů a jejich dětí) odlišné nebo nepochopené v těch situacích, kdy každý chce něco jiného.

Sandtray při práci se třídou

Ve své praxi pracuji hodně s třídními kolektivy, kde se věnujeme tématu emocí při různých besedách nebo v preventivním programu Druhý krok. Přinést pískoviště do třídy se mi zdá jako skvělý způsob, jak se naladit na program nebo odstranit zábrany, jak mluvit o emocích. Tato oblast práce s pískovištěm je taktéž na začátku a pro mě samotnou nebo pro pedagogy představuje další směr, kterým se můžeme vydat.

A co na Sandtray říkají moji klienti?

"Povídání nad pískem bylo velmi nenásilné, hravé. I přesto, že šlo z mé strany zpočátku jen "o hru", otevřelo mi to na konci pomyslnou bránu k sobě. Dozvěděla jsem se o sobě mnohé, uvědomila si plno souvztažností a vím, v čem mohu na sobě zapracovat. "

"Má to úplně jiný rozměr vidět moji situaci jako obraz přímo před sebou."

"Moc rád si vytvářím příběhy v písku."

Pokud bych měla všechno shrnout, Sandtray mi otevřel možnosti další práce, kde mohu rozvíjet svoji tvořivost, učí mě naslouchat své intuici a přitom respektovat tempo klienta. Není důležité, jak vidím situaci já, ale jak se na ni dívá klient. Přinesl mi inspiraci. Dříve by mě ani nenapadlo, co všechno a jaký způsobem se dá v pískovišti využít. Za jediný rok mé účasti ve výcviku jsem se posunula o velký krok kupředu, a to nejen profesně, ale i osobnostně. Trpělivost totiž není mou velkou předností. Čeká mě ještě dlouhá cesta, ale užívám si ji. Už vidím možnosti, jak pracovat, když rozhovor případně vázne, pokud je probíraná situace příliš těžká. Přináší mi to větší ujištění a vnitřní klid v mé vlastní práci. Na základě svých zkušeností mohu proto s klidným svědomím výcvik v Sandtray vřele doporučit.

Lucia Slováková, FZŠ Olomouc Hálkova 4, lucia.slovakova@zshalkova.cz