Homolková Nicol_Sandtray terapie z pohledu profese sociální práce.

10.11.2020

V rámci závěrečné roční práce bych ráda hovořila o tom, jak mě roční výcvik v sandtray terapii obohatil, a jak se dá využít herní pískoviště při práci v sociálních službách.

V sociálních službách pracuji pátým rokem, kdy jsem začínala jako sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Poslední dva roky pracuji také jako regionální vedoucí sociálních služeb. Velká část mojí práce se tak z každodenní práce s rodiči a dětskými klienty přesunula k vedení týmu a koordinaci služeb. I přesto je mi klientská práce velmi blízká, a jsem ráda, že se jí mohu stále věnovat. V rámci klientské práce se věnuji rodinám s dětmi, které se nacházejí v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci a řeší nejednu těžkou životní situaci. Těžiště práce směřuji k práci s rodičem, jeho zplnomocňování a zvyšování kompetencí, ale velkou část práce věnuji také dítěti/dětem. Za dobu, kdy pracuji s těmito rodinami, jsem s nimi často řešila nelehké situace a v rámci dlouhodobé spolupráce je pro mě, jako sociálního pracovníka velmi důležitá navázaná důvěra. Díky takové spolupráci ve mně mají důvěru i samotné děti, pro které jsem často ta, která je vyslechne, věnuje jim čas a má pochopení. S dětmi často pracuji na podpoře vzdělávacích činností, nácviku dovedností, aktivizaci či motivaci, ale jelikož si děti při spolupráci chtějí i hrát, vkládám do každého setkání různé formy hry. Děti hra přirozeně baví, otevřou se při ní a zároveň si u hry můžeme povídat. Díky využívání her, kterými prokládám setkání s dětmi a práci, na které se domluvíme, se mi ukazuje, že samotný rozhovor mnohdy nestačí. Líbí se mi, jak se děti umí při hře uvolnit a jak je jim přirozená. I toto bylo impulzem, proč jsem začala hledat nové cesty, jak pracovat s dětmi a rodinou. Postupným hledáním jsem se dostala právě k hernímu pískovišti. Vím, že bych se ráda v budoucnu chtěla věnovat terapeutické práci, ale svůj terapeutický směr si teprve hledám. Proto mě velmi oslovil roční výcvik v sandtray terapii a tato samotná metoda, při které jsem věděla, že ji mohu využít i ve svém stávajícím zaměstnání, s tím, že je využitelná u dětí i dospělých a prakticky při jakékoliv situaci.

Na první setkání jsem jela plná očekávání, ale také s obavami, jak bude roční výcvik probíhat a zda ho zvládnu. Moje obavy se během prvního setkání rozplynuly. Prostředí výcviku bylo bezpečné, podporující a probíhalo v malé skupině odborníků různých pomáhajících profesí. Právě různorodé zaměření každého z nás, mě také v mnohém obohatilo. Během výcviku jsem si mohla vyzkoušet roli klienta, pozorování či skupinovou dynamiku při práci s ostatními účastníky. Můj nejsilnější zážitek byl, když jsem jako klient pracovala s tématem rodiny. Když jsem vstupovala do herny a vybírala si své figurky cítila jsem nervozitu, ale práce poté probíhala

velmi intuitivně. Musím říct, že to byl pro mě velmi silný zážitek, který jsem si díky pískovišti mohla prožít a zjistit, jak je tato práce kouzelná, rychlá a jak s člověkem mohou zamávat emoce a uvědomit si, kde v těle tyto emoce prožíváme. Díky změně, kterou jsem si odžila na pískovišti a mohla si ji dovolit provést, se mi povedla tato změna i v osobním životě. Bylo osvobozující zažít změnu v pískovišti, zjistit, jak na mě tato změna působí a pak ji bez obav provést ve svém životě. Při práci s pískovištěm jsem prožívala silné emoce, ale prostředí pískoviště pro mě bylo zcela bezpečné pro prožití všech emocí, které jsem zažívala. Na této metodě se mi líbí právě ten prožitek, dovolení si změny a práce s vlastním tělem. Jako důležité vnímám, že pokud si projdu situacemi, kdy zažívám různé emoce a uvědomím si co to dělá s mým tělem a jak s tím mohu pracovat, tak tuto zkušenost mohu přenášet i v budoucnu do dalších situacích, kdy budu tyto emoce prožívat a už s nimi budu umět pracovat. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, jak může být prožitek v herním pískovišti silný, zjistila jsem, že právě tato metoda může být prospěšná i pro mé dětské klienty či jejich rodiče, kdy je pro ně často těžké některé věci vyjádřit slovy či prožít určité emoce.

Při práci s rodinou a dětmi pracujeme v naší službě na zakázkách, které si klient určí, nebo které mu doporučím a on na nich chce pracovat. V tomto vidím přirozené propojení herního pískoviště se sociálními zakázkami klienta. Často s klienty pracujeme na jejich motivaci, aktivizaci, rodinných vztazích, dovednostech či řešíme těžkosti, které má. Právě tyto zakázky lze obohatit o práci na pískovišti, které nabídne jiný rozměr řešení těchto situací a sebepoznání klienta. Jako sociální pracovník musím při sociální práci často přicházet s různými řešeními, které klientovi předkládám či znát odpověď na spoustu oblastí, které klient řeší. Práce na herním pískovišti je pro mě obohacující a jiná v tom, že odpověď znát nemusím. Klient tvoří sám a já jej pouze provázím procesem, během kterého se sám uzdravuje.

PPřínos herního pískoviště tak nespatřuji pouze v psychologické či školní praxi, ale velmi dobře může fungovat a pomáhat i v sociální práci, a to ve službách, kde se s klienty pracuje krátkodobě, ale i dlouhodobě. Ze své zkušenosti vím, že ve chvíli, kdy klient potřebuje terapeutickou práci či psychologa je často velkým problémem sehnat bezplatného terapeuta, kde by nebyla dlouhá čekací doba. Klienti sociálních služeb jsou na tom často finančně špatně a nemohou si tak terapeutickou službu dovolit, pokud není zdarma. Ve chvíli, kdy by sociální služby nabízely v rámci svých registrovaných služeb i službu herního pískoviště, kterou by provázel sociální pracovník své klienty, může klientovi pomoci s řešením situací, kdy by jej jinak odkazoval na terapeuta, a přitom si klient svůj problém vyřeší sám, dovolí si zažít změnu i samotný prožitek. Při práci s dětmi i celou rodinou vnímám herní pískoviště v sociálních službách jako velmi cenný nástroj při komplexní práci s klienty v situacích, které nutně nevyžadují psychologickou pomoc. Věřím, že stejně tak může být tato metoda přínosná i u jiné cílové skupiny, než je rodina s dětmi.

Se sandtray terapií využívající herní pískoviště teprve začínám a hledám cesty, jak co nejvíce tuto metodu umožnit mým klientům v naší službě. Pevně doufám, že tato metoda bude oblíbená, také u dospělých klientů, a nejen u dětí. V této metodě se chci zdokonalovat a dle potřeb klientů ji co nejvíce využívat, protože věřím, že bude pro klienty stejně silným a obohacujícím zážitkem jako pro mě.

"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli." (Albert Einstein)


Mgr. Nicol Homolková
Regionální vedoucí sociálních služeb pro Olomoucký a Jihomoravský kraj
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z,s.
Tel.: 773 154 568
Email: nicol.homolkova@poradna-prava.cz