Roční výcvikový kurz - online

Tato verze ročního výcvikového kurzu již nadále nebude probíhat. 

SANDTRAY roční ONLINE kurz - 110 hodin 

 1. Pá 20.5.2022 SANDTRAY I - úvod do metody (8-16,30 hod)
 2. Út 14.6.2022 mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 3. Pá 24.6.2022 SANDTRAY II - obraz rodiny (8-16,30 hod)
 4. Út 30.8.2022 mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 5. Pá 9.9.2022 SANDTRAY III - osobní zdroje (8-16,30 hod)
 6. Út 11.10.2022 mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 7. Pá 21.10.2022 SANDTRAY V - práce s tělem (8-16,30 hod)
 8. Út 22.11.2022 mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 9. Pá 9.12. 2022 SANDTRAY IV - práce s párem a se skupinou
 10. Út 10.1.2023 mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 11. Pá 31.3.2023 závěrečné on-line setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky

Charakter programu: Vzdělávací a sebezkušenostní program zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Program není akreditován.

Cílová skupina: Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.)

Velikost výcvikové skupiny: 10 účastníků

Délka programu: 12 měsíců

Časová dotace celkem: 110 hodin

Dílčí časové dotace: 48 hod. - prezenční tréninkové dny
25 hod.- povinná samostatná praxe, vypracování úkolů pro supervizi

15 hod.- supervizní on-line konference (5 x 3hod.)

22 hod.- samostudium, zpracování kazuistiky a závěrečné písemné práce.

Koncepce programu: 6 webinářů (6 x 8 hodin) bude proloženo cca 6 až 8 týdny, kdy by měl účastník zkoušet metodu v praxi a vypracovat zadané úkoly.

Po celou dobu programu je možnost využít metodického vedení lektorky (tel., email, Skype, WhatsApp, Zoom).

V případě nemoci, lze setkání nahradit účastí na webináři mimo RVK.

Lektor: Mgr. Veronika Galusová, Bc. - absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, vystudovala sociální práci na Pražské́ vysoké́ škole psychosociálních studií a sociální pedagogiku na pedagogické́ fakultě UHK. Absolvovala dynamicky orientovaný́ psychosociální výcvik VIAP, výcvik aktivní imaginace pod vedením prof. Pietera Middelkoopa a semináře Sochy a obrazy v písku pod vedením Madeleine De Little. Pracuje jako psychoterapeutka pro děti a dospělé́ v soukromé́ psychologické́ poradně. Dlouhodobě se specializuje na metodu sandtray.


Cena: 12 000 Kč / 490 EUR


Cena zahrnuje:

 • 6x celodenní interaktivní webinář
 • 15 hod on-line mentoring/supervize (5x 3hod)

Místo konání seminářů: Online na Zoomu.

Obsah programu:

Hlavní důraz je v kurzu kladen na praktický nácvik metody sandtray prostřednictvím drobných cvičení ve skupině navzájem a pak samostatně při práci s reálnými klienty.

Mezi celodenními webináři účastníci plní zadané úkoly a trénují své dovednosti přímou terapeutickou prací. Podmínkou absolvování ročního výcvikového kurzu je tedy aktivní kontakt s klienty (minimálně dvě terapeutická setkání vždy mezi webináři).

Struktura programu:

 • Úvod do metody - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (3hod)
 • Rodinný obraz v pískovišti - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (3hod)
 • Osobní zdroje- seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (3hod)
 • Sandtray a práce s tělem - seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (3hod)
 • Práce v páru a ve skupině- seminář (8hod)
 • On-line skupinová případová konzultace (3hod)
 • Prezentace závěrečné práce a supervize vlastního případu - seminář (8 hod)

Mezi webináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, skype, whatsup).

Filozofický a metodologický rámec kurzu:
fenomenologický humanitní přístup, integrativní teoretický rámec.


Metody:

Integrativní výuka na základě autorské publikace lektorky
(Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.).
Na webináři se vedle výkladu využívají metody praktického nácviku
a sebereflexe.

Podmínky úspěšného zakončení kurzu:Program je úspěšně dokončen při splnění účasti všech setkání (max. 2 webinářové setkání v náhradních termínech 100%), účast na on-line případových konzultacích (min. 9 hod., 60%), splnění a odevzdání zadaných úkolů (80%), obhájení kazuistického případu a odevzdání písemné závěrečné práce.

Úspěšní účastníci obdrží diplom.

Obsah jednotlivých sebezkušenostních seminářů:

 • Úvod do metody - seminář (8 hod)

Úvod do sandtray terapie, filosofický základ, vybavení terapeutického prostoru. Jednotlivé fáze terapeutického procesu. Kazuistika. (5 hod)
Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (3 hod)

 • Rodinný obraz v pískovišti - seminář (8 hod)

Teoretický úvod k tématu rodina, obraz rodin v pískovišti jako mapa, postup terapeuta při práci s obrazem rodiny. Kazuistika. (5 hod)

Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (3 hod)

 • Osobní zdroje- seminář (8 hod)

Teoretický úvod. Objevení a aktivace jednotlivých částí osobnosti. (5 hod) Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (3 hod)

 • Sandtray a práce s tělem - seminář (8 hod)

Seznámení s různými technikami práce s tělem, které lze účinně integrovat do sandtray terapeutického procesu. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody, jak nefunkční vzorec přerušit i na tělesné úrovni, a to prostřednictvím drobných a zábavných cvičení. (6 hod.)

Praktická ukázka, nácvik. (2 hod.)

 • Práce v páru a ve skupině- seminář (8 hod)

Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Kazuistika. (4 hod)
Skupinová sebezkušenostní práce. Praktická ukázka. (4 hod)

Mezi webináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, Skype, WhatsApp).