Valášková Alice: Sandtray v praxi pedopsychiatra.

02.06.2018

Už během studií všeobecného lékařství jsem věděla, že mě nenaplňuje současná koncepce medicíny, která odděluje tělo a duši. Zároveň jsem věděla, že práce s dětmi je mi blízká. Proto obor dětská psychiatrie. Po nástupu do dětské psychiatrické léčebny jsem zjistila, že se ve své roli cítím nejistá. Studovat knihy, ordinovat léky a přiřazovat diagnózy dle diagnostických kritérií mi nestačilo. A tak jsem začala hledat možnosti, jak svoji práci s dětmi obohatit. Rozhodovala jsem se, jaký psychoterapeutický výcvik absolvovat. Hledala jsem terapii hrou, která je pro děti nenásilná, bezpečná. Shodou náhod jsem na internetu narazila na sandtray. Již při čtení informací o této projektivní metodě jsem byla nadšená. Neváhala jsem a do výcviku jsem se přihlásila.

Hra je pro většinu dětí samozřejmým vyjadřovacím prostředkem a skrz ni se snadněji vyjadřují než prostřednictvím rozhovoru samotného. Terapeutické pískoviště pomocí figurek umožňuje kreativně vyjádřit svůj vnitřní svět, který ani mnohdy slovy nelze. Pouze pacient přisuzuje význam jednotlivým figurkám. On sám je režisérem hry. My pouze zrcadlíme viděné výjevy v pískovišti. Dáváme dítěti prostor, aby si uvědomilo své vlastní představy. Klademe otázky, ujišťujeme, že neexistuje žádné špatné řešení, neužíváme interpretace, neděláme žádné hypotézy. Hledáme zlomové body, které by mohly pomoci klientovi vždy k pozitivní změně. V případě, že pozitivní změna není možná, sezení se ukončuje alespoň s přáním. Dítě samo provádí změny na pískovišti. Při každém sezení dojde ke změně, kterou pacient může vidět a zažít. Sandtray poskytuje klidné a bezpečné prostředí, kde nám umožňuje otevřít a zpracovat témata, které skrz rozhovor samotný by šlo otevřít těžko nebo vůbec. Každý obraz v pískovišti vyjadřuje momentální situaci a emoční rozpoložení dítěte. Terapeutické pískoviště poskytuje bezpečnou zónu pro odžití aktuálního problému, pro učení se zvládat různé situace, učit se řešit problémy, přijmout i negativní stránky své osobnosti.

Jako příklad bych uvedla dvanáctiletou pacientku, se kterou jsme na pískovišti pracovaly s tématem strachu z návratu do kmenové školy a s navazováním kamarádských vztahů. Na začátku hospitalizace v popředí úzkostně depresivní prožívání, výrazná pasivita a nejistota v navazování kontaktu, dívka se stranila kolektivu. V zátěžích tendence k vyhýbavému chování, somatizacím, vynechávání školní docházky. Během prvních sezení sandtray měla dívka výrazné obtíže s výběrem figurek do svého obrazu, vyžadovala neustálé ujišťování, že zadaný úkol plní správně. Oční kontakt nenavazovala, měla schoulené držení těla, nebyla schopna spojit emoce s tělesným prožíváním. Pracovali jsme na nácviku sociálních interakcí, přijetí pozitivních i negativních vlastností její osobnosti. Postupně se nálada upravila, dívka se začlenila do kolektivu a byla okolím hodnocena jako přátelská a milá. Byla schopná lepšího propojení tělesného a emočního prožívání. Tato dívka si v průběhu několika sezení uvědomila, že má vše k tomu, aby to ve škole zvládla. Dle dostupných informací dívka bez obtíží zvládá školní docházku a má kamarády.

Výhody sandtray terapie rozhodně spatřuji v rychlejším navázání terapeutického vztahu. V poskytnutí náhledu nad aktuální situací. Propojení vnitřní změny klienta s jeho životem. Oproti verbální terapii pociťuji větší jistotu. Líbí se mi variabilita pojetí této metody ať už jako direktivní/nedirektivní metodu, dále užití v individuální, skupinové, rodinné terapii.

Nejlepší zpětnou vazbou mé práce bylo to, že děti chtěli jít na pískoviště opakovaně. Zvlášť mladší školní děti vizualizované informace lépe chápou. Podporuje je to v samostatnosti a rozhodování. V neposlední řadě to děti baví, přináší jim to okamžitý pocit uspokojení, radosti, snižuje/odbourává napětí, propojuje je to s jejich tělesným prožíváním, učí je to mít svůj názor, prostřednictvím figurek jednat.

Začleněním sandtray do svých terapeutických metod hodnotím kladně. Na každé nové sezení se velmi těším. Přála bych si mít více prostoru ve své pracovní době k užívání této metody. V sandtray budu nadále pokračovat a uvítám supervizní setkání.