Anderssonová Tereza: Využití pískoviště při práci s krizí.

12.07.2018

Práce s pískovištěm (sandplay, sandtray) je metoda, která je často využívána v rámci psychoterapeutické práce s klienty (Bradway, McCoard, 2005), či v případě krátkodobě krizově terapeutických postupů práce (Cleveová, 2004). V této práci se budu zabývat možností využití práce s pískovištěm v krizové intervenci, která je oproti oběma již zmíněným pomáhajícím procesům časově limitovanější. Zmínky o využití pískoviště při práci s krizí jsou spíše kusé. Např. James a Gilliland (2013) se takto zmiňují o možnosti využít sand tray rámec práce pro podporu klientů v učení se, jak ovládnout vztek, ale více k metodě uvedeno není.

Ráda bych poukázala na možnosti využití terapeutického pískoviště s ohledem na cíle krizové intervence. Z toho důvodu v první části práce základně vymezím krizovou intervenci stejně jako práci s pískovištěm (i z důvodu rozdílů mezi sandplay a sandtray přístupy, či metodami). Následně poukážu na možné využití podle teoretických zdrojů a na kazuistice se pokusím ukázat na praktické možnosti aplikace práce na pískovišti v kontextu krátkodobě zaměřené krizové intervence.

To, čemu se příliš věnovat nebudu, bude přemýšlení nad tím, jak množství setkání věnovaných práci na pískovišti ovlivňuje samotný proces práce s pískovištěm a jestli to vůbec v malém počtu setkání lze (především proto, že Bradway a McCoard (2005) poukázali na to, že to lze).


Celý článek si můžete stáhnout ve formátu pdf na níže uvedeném odkazu: