Kovářová Eva: Sandtray terapie a Systemická transformační terapie v praxi. 

09.05.2018

Po ukončení psychoterapeutického výcviku (Systemická transformační terapie), jsem hledala další možnosti, jak využívat i prohlubovat své poznatky získané během výcviku. Jako psycholožka nepracuji dlouho a také proto jsem chtěla získat nové informace a rozšířit si terapeutické možnosti a dovednosti. Výbornou možností tak pro mě byl roční výcvikový kurz Sandtray v Kolíně pod vedením Veroniky Galusové.

Do této doby jsem Sandtray terapii vnímala pouze jako nástroj vhodný pro děti. Přestože děti nejsou mou cílovou skupinou, Sandtray terapie mě hodně lákala. Po první lekci jsem byla velice mile překvapená, jak široce je tato metoda použitelná. Nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nejen v poradenské psychologii, ale také v ambulanci klinické psychologie. Sandtray terapii jsem pomalu začala používat v praxi. Nejprve opatrně a jen u mladších klientů. Později jsem se odvážila Sandtray terapii nabízet i klientům dospělým. Uvědomila jsem si, že má představa o tom, že dospělí Sandtray terapii odmítnou je mylná.

Práci v pískovišti jsem velmi ocenila jako výborný prostředek k navázání kontaktu a získání si důvěry především u dospívajících klientů. Klienty nemusím zahlcovat hromadou otázek, nemusím je uvádět do rozpaků a bourat jejich ostych. Pokud přijmou možnost Sandtray terapie, pečlivě sleduji jejich chování a postup práce z čehož již získávám informace. Klient odpovídá na méně otázek a přesto získávám mnoho informací. Navázání hovoru i získávání informací mi pomocí Sandtray terapie přijde o mnoho příjemnější a méně ohrožující. Někdy mám také pocit, že i pro mne samotnou jde o způsob práce, který je méně náročný a příjemnější.

Často Sandtray terapii cíleně využívám u klientů v rušící stresové komunikační pozici. Tito klienti během terapie stále utíkají od "sebe". Hodně hovoří o druhých a utíkají od tématu k tématu. Nejsou schopni se spojit sami se sebou. Dovolila jsem si tyto klienty pozvat k Sandtray terapii (přestože dříve jsme ho společně nevyužívali). Většina klientů možnost přijala. Zprvu těmto klientům ponechávám "volnou ruku" a mohou stavit co chtějí. Stává se, že někteří ani nevyužijí hraček a staví jen z písku (používám kinetický). Často jen rukama písek přesypávají, prohrabují, hladí, uplácávají. Během této aktivity ("hraní si s pískem") dokážou více mluvit o sobě. Neutíkají od tématu k tématu. Celkově působí klidnějším a soustředěnějším dojmem. Pokud se v písku jen prohrabávají, nadále se snažím vést terapeutický rozhovor, používat ledovcové otázky a vést klienta hlouběji k sobě. Někdy jde jen o drobné krůčky, které se mi s daným klientem dříve nedařily. Někdy se klient dokáže více ponořit do ledovce, někdy se podaří vynořit i nějaké zdroje či cíl terapie.

Další oblasti, kde si Sandtray terapii nemůžu vynachválit je tvorba rodinné mapy v písku. Uvědomuji si, že díky tomuto způsobu získám o mnoho více informací, než při kreslení rodinné mapy na papír. Výběr figurek, jejich postavení, velikost i směrování mi podá mnoho informací najednou. Jsou to informace, které bych pomocí papírové mapy a běžného terapeutického hovoru získávala o mnoho déle. Také to jsou informace pro mne i pro klienta velice cenné. Klient i já získáme rychlejší a přesnější představu o rodině klienta. Mnohdy je i zaskočen, jak vlastně svou rodinu postavil a jaký dojem z ní sám má. Získá tak větší náhled i představu o tom, jak to v jeho rodině funguje. Jaké jsou zde vztahy a jaká místa zaujímají jednotliví členové rodiny.

Během psychoterapeutického výcviku, jsme zažili Večírek části. Terapeutický nástroj který jsem si nikdy v praxi nedovolila použít. Přišel mi příliš složitý a zdlouhavý. Pomocí Sandtray terapie je tento nástroj velmi dobře a efektivně použitelný. Během terapeutické hodiny klient pomocí figurek sestaví večírek svých částí. Opět již velikost, podoba i rozmístění figurek klientovi i mi dává mnoho informací, jak k jednotlivým svým částem přistupuje. Následně s částmi pracujeme směrem k terapeutické změně. Tento nástroj jde navíc použít i opakovaně. Práce je vždy trochu jiná, stejně jako výběr jednotlivých části a práce s nimi. Jednotlivé části však může klient použít i v dalších sezeních.

Ne vždy pracuji s konkrétním terapeutickým nástrojem. Často se stává, že v písku klient vymodeluje nějakou současnou situaci, která ho trápí či obtěžuje. Postavením dané situace opět získá větší náhled a následně se mu lépe staví to, co si pro sebe přeje jinak. Může pak do pískoviště přizvat jakoukoliv svou další část (pokud jsme dříve dělali Večírek části) a pomoci té tak dobře dojít k terapeutické změně. Spojit se se svými zdroji, touhami a provést změnu i v reálném životě.

I v situacích, kdy klient v rámci Sandtray terapie staví konkrétní scény ze svého života, lze pěkně a nenásilně použít nástroje Satirové, například validování. Postavením vztahu nebo situace klient získá nový pohled, je schopen se kupříkladu sám ocenit. Může získat pro sebe větší naději, vynořit své zdroje, které mu v dané situaci pomohly. Můžeme společně přerámovat pohled na vytvořený obraz v písku. Ne zřídka si klient uvědomí, co či kdo je pro něho vlastně přínosný, koho ve svém životě potřebuje. Díky Sandtray terapii si může vyjasnit a konkretizovat svá přání a naděje. Ty které by slovy byly těžce popsatelné.

Sandtray terapie se pro mě stala efektivním nástrojem, jak pracovat s klientem v rámci Systemické transformační terapie. Sandtray lze využít k vynořování cílů, zdrojů, přání i tužeb klienta. Pomáhá mi s využitím jednotlivých terapeutických nástrojů. Práce je pro mne mnohdy příjemnější než při běžné terapii. Sandtray terapie je pro mě nyní již nedílnou součásti mé terapeutické práce, přestože tímto způsobem nepracuji se všemi klienty. Sandtray terapie je výborným pomocníkem při vynořování zdrojů, získávání zodpovědnosti, rozhodnosti a sebeúcty klientů.