Nislerová Eliška: Sandtray v doprovázející organizaci.

22.06.2018

Doprovázející organizace

Každá pěstounská rodina má ze zákona povinnost, najít si doprovázející organizaci, která s rodinou bude spolupracovat. Rolí této organizace je podporovat pěstouny, být jim oporou při zvládání těžkých situací, zprostředkovávat kontakty na různé odborníky, ale také pomáhat při zajišťování kontaktu s biologickými rodiči dětí, které jsou u pěstounů umístěny. V souvislosti s těmito kontakty nabízí možnost asistovaného kontaktu, kdy je pracovnice přítomna. Cílem práce je doprovázení pěstounských rodin tak, aby nabízely dětem harmonické rodinné prostředí, příznivý vývoj a snazší vstup do dospělosti. Pracovníci doprovázejících organizací se snaží být dětem spíše partnery v řešení nepříjemných situací a přáteli na které se mohou obrátit s otázkami, které jsou pro ně citlivé. Svoji činnost vykonáváme formou terénní práce v domácnostech pěstounů.

Sandtray

Sandtray - terapeutické pískoviště je nenásilnou a originální metodou práce s lidmi všech věkových kategorií. Pískoviště je prostorem, kam klienti projektují, za pomoci figurek, své pocity, problémy, životní situace a sociální role. Základem Sandtray je pískoviště a figurky. Figurky postaviček, dopravní prostředky, přírodní motivy, budovy, silnice, mosty, ploty, kamínky, přírodniny a mnoho dalších věcí. Úkolem terapeuta není analyzovat aktivitu, kterou klient předvádí, ale především komunikovat s klientem, doptávat se a nechat klienta, aby interpretoval své dílo. Necháváme klientovi kompetence a zodpovědnost za jeho rozhodnutí. Klient je ten, kdo může svoji situaci změnit. Terapeut mu pouze dává prostor, aby své trápení přenesl na pískoviště, zhmotnil je a pojmenoval.

Tato metoda je hojně využívána v psychologických ordinacích, pedagogicko - psychologických poradnách, terapeutických ordinacích apod. Je ale také vhodným pomocníkem pro sociální pracovníky při kontaktu s jedincem či skupinou.

Využití sandtray v práci klíčového pracovníka

Bylo již zmíněno, že Sandtray je vynikající terapeutickou metodou. Její předností je však také to, že se jedná o bezpečnou metodu, kterou může do jisté míry využít sociální pracovník, který nemá psychologické vzdělání ani psychoterapeutický výcvik. V doprovázejících organizacích jsou klíčovými pracovníky, právě sociální pracovníci. Tedy lidé, kteří mají vzdělání v oboru sociální práce, sociální pedagogika, etopedie nebo sociálně právní činnost. Není zajisté vhodné, aby si sociální pracovník pořídil pískoviště, figurky a začal pracovat s klientem, jen tak, podle svého uvážení. Je velmi vhodné, aby absolvoval alespoň základní kurz práce s pískovištěm. Nicméně s tímto kurzem, je již schopný využít pískoviště ve své činnosti.

Oblastí práce s klientem, kdy je vhodné pískoviště použít, je několik.

a) Navazování kontaktu s dítětem v rodině

Při práci s dětmi je pískoviště ideálním prostředkem, již při navazování kontaktu, např. když probíhají pracovníkovy první návštěvy v rodině. Dítě je nedůvěřivé, zamlklé, prochází velkými změnami. V této situaci je možné použít pískoviště, jako seznamovací prostor. Prostor, který může klíčový pracovník (KP) spoluvytvářet s dítětem. Pracovník může při vytváření společného prostoru s dítětem komunikovat nebo jen mlčet a stavět si. Zde je prostor pro kreativitu KP. Záleží na něm, zda tuto činnost pojme pouze jako společné hraní si s pískovištěm nebo vymyslí nějakou hru, která bude mít zadání a pravidla.

Další situace, kdy je vhodné pískoviště využít při prvotních kontaktech s dítětem je, jestliže je dítě zamlklé, nechce se mu komunikovat, nebo je - li mladší a neumí vše slovy vyjádřit. Pískoviště je vhodný prostor, kam může dítě přenést své pocity a názory. Jestliže se bavíme o škole, rodině, o něm samotném nebo o pocitech. Dítě si může svůj svět vystavět za pomoci nepřeberného množství postaviček a předmětů. KP pouhým sledováním této činnosti může mnohé zjistit. Jestliže dítě bude ochotné a schopné, je možné se na mnohé věci doptat. Tento způsob zjišťování názoru dítěte můžeme použít taktéž, jestliže dítě z nějakého zdravotního důvodu nemůže mluvit nebo mu to činí obtíže.

b) Kontakt dítěte s biologickou rodinou

Pěstoun má ze zákona povinnost, umožnit rodičům kontakt s dítětem. Ne vždy jsou však tyto kontakty v zájmu dítěte. Odbory sociálně právní ochrany dětí často vyžadují od klíčového pracovníka zprávu, je - li dítě připraveno na kontakt s rodičem, jak na rodiče reaguje a jaké jsou jeho vztahy s rodiči. Děti v pěstounských rodinách však často prožily traumata, která jim v mnoha případech způsobili právě rodiče. Pro některé děti není snadné o rodičích mluvit. Právě v takových situacích je opět vhodné zapojit pískoviště. KP dítě požádá, aby mu na pískovišti postavilo svoji rodinu. Již při procesu stavby můžeme pozorovat, s jakými emocemi figurky pokládá, mimiku dítěte i činnost těla, zda je sevřené nebo v klidu. A poté již při komunikaci s dětmi o figurkách - kdo je kdo, rozestavení figurek vytváříme zprávu o tom, jaké vztahy s rodiči dítě má a jak na ně jejich přítomnost působí. V takovýchto případech často figurky, které představují rodiče, bývají zasypané, pohřbené, za zábranou nebo barikádou.

c) Práce s pěstouny na pískovišti

Na pískovišti je možné pracovat i s dospělými - v případě doprovázejících organizací s pěstouny. Pěstouni mají často mnoho práce se svěřenými dětmi, s vlastní rodinou, v práci atd. Často je toho na ně moc, nicméně cítí povinnost, že u nich vše musí být na 1. Že vždy musí vše zvládnut, protože oni jsou ti, komu byly svěřeny děti. Cítí více zodpovědnosti a povinnosti vůči dětem svěřeným než běžný rodič k vlastním dětem. Na druhou stranu však, jestliže se dítěti něco nedaří nebo má prospěchové či výchovné problémy, cítí také větší míru vlastního selhání. Mnohdy pěstoun vlastně ani neví, co vše se mu honí hlavou a co vše vlastně považuje za problém. Ideálním místem, kam může své strasti a obavy promítnout, je pískoviště. Je to místo, kde si může vše vystavět a právě, když vše vidí, dochází mnohdy k aha efektu, kdy si sám uvědomí co jej tíží a ve většině případů jej okamžitě napadne, jak si pomoci. Samozřejmě i diskuzí nad obrazem v pískovišti může KP pomoci pěstounovi, aby učinil v obrazu nějaké změny, které mu ukáží řešení. Vždy je však důležité, aby změna vycházela od pěstouna a nebyla návodem, který mu poskytne KP.

Závěr

Sandtray má v práci klíčových pracovníků své místo. Zajisté nemůže pomoci vyřešit všechny problémy, ale může napomoci jejich řešení. Záleží pouze na kreativitě pracovníka a jeho možnostech. Je samozřejmé, že sociální pracovník nemůže suplovat odbornou pomoc, ale mnohdy může právě díky Sandtray objevit problémy a skryté kostlivce dětí a pěstounů, se kterými již dále odkazuje k odborníkům. Jedná se o bezpečnou metodu, kterou může pracovník použít bez toho, aniž by se obával, že klientovi ublíží.