Mielewczyková Lucie: Sandtray v mediačním centru

30.05.2018

V Mediačním Centru Olomouc (dále jen MCOL) pracuji na pozici sociálního pracovníka. Tým MCOL tvoří mediátoři a já jako sociální pracovník. Našimi klienty jsou rodiny s dětmi, jež se nacházejí v různé fázi rozpadu (před, během rozchodu či rozvodu). Pro některé lidi není slovo "mediace" příliš známá a je třeba vysvětlit co to mediace je a jakou službu v MCOL nabízíme.

Co to je mediace?

Mediace je:

  • Příležitost vést spolu jiný rozhovor
  • Možnost říct, co potřebujete
  • Možnost slyšet druhého, co říká
  • Možnost porozumět Vaši situaci
  • Možnost rozhodnout se, jak dál ve složité situaci

Ze své pozice sociálního pracovníka mám prvotní kontakt s klienty, kteří chtějí u nás zahájit službu. Cesty, které je dovedou k nám jsou různé. Někdy se k nám dostanou sami, doporučí nás jim jejich známí, jindy jsou posláni sociální pracovnicí z OSPOD nebo mají nařízenou mediaci od soudu. Je ale třeba říct, že mediace je dobrovolná a nelze někoho v mediaci nutit dělat rozhodnutí. Již samotný proces mediace plní svůj účel a někdy pouze jen lepší porozumění druhé strany můžeme považovat za úspěch.

Vedle individuální práce s rodiči pracuji i s jejich dětmi starší 6 let. Zde se dostáváme k Sandtray, kterou využívám jako jednu z technik při práci s dětmi. Ve své práci jsem limitovaná časem, kdy během jednoho setkání o délce cca 60 min zjišťuji pohled dítěte na aktuální rodinnou situaci a chci znát nejlépe i jeho názor, pohled a přání. Při náročné práci ve verbální formě nacházím velkou pomoc v Sandtray, díky které mi děti sdělí nenásilnou cestou, co potřebuji. Pro děti "hrát si na pískovišti" je přirozená činnost, která je jim blízká a pokud byly při verbální komunikaci překážky, zde na pískovišti odpadají. Mě samotné přijdou konzultace s dětmi, kde si "hrajeme na pískovišti" velice zábavná, přirozená a uvolněná, kdy odpadá nervozita a stres dětí z neznáma a z cizího prostředí. Využívám Sandtray převážně k diagnostice a mapování rodiny, kde se mohou objevit závažná témata, kterým je třeba věnovat pozornost v dalších setkání. Tím ale využití Sandtray v mé práci nekončí. Naopak se dostáváme k využití Sandtray při párové nebo skupinové práci, kdy se dá využít v mediaci a v mediaci s dítětem. V MCOL směřujeme k vizi, kdy více do mediace chceme zapojovat dítě. Využití pískoviště vidím jako vhodný nástroj při této práci. Líbí se mi, že si "hrát na pískovišti" mohou dva, např.: máma s dcerou, táta se synem, ale také celá rodina. Zde je ale mnohem větší práce terapeuta, kdy musí sledovat všechny interakce, které se zde objevují. V mediaci s dítětem je podpora mých spolupracovníků-mediátorů, kdy všichni tři můžeme tyto interakce sledovat a pracovat s nimi.

V ročním výcvikovém kurzu jsem objevila velký potenciál písku. Takové očekávání jsem neměla. Do ročního kurzu jsem se přihlásila, když jsem získala práci v MCOL a věděla jsem, že zde využívají techniku Sandplay. Hned při úvodním setkání se mi objasnily rozdíly mezi Sandplay a Sandtray. Sandtray je mi mnohem bližší tím, že se uzpůsobí danému klientovi a situaci a dá se přizpůsobit i potřebám samotného terapeuta, který ji používá. Aktuálně tak reaguje na konkrétní případ, který je vždy svým způsobem jedinečný. V dalším setkání, které bylo zaměřené na diagnostiku rodiny, jsem věděla, že jsem na pravém místě v pravou chvíli. Sandtray mi přímo pasovalo na moji práci s dětmi a díky kurzu jsem začala dobře využívat tuto techniku a dalo mi to i jisté ukotvení v tom, jak mám s "pískem" pracovat. Díky Sandtray dokáží děti mluvit o složitých situacích, o kterých by těžko mluvily pouze při verbální komunikaci. Pro děti je obtížné mluvit o problémech a náročné situaci v rodině, zvlášť s člověkem, kterého vidí poprvé v životě. Sandtray napomáhá k odstranění studu, navození kontaktu a vytvoření dobrého vztahu mezi dítětem a terapeutem. Zaměření se na vnitřní zdroje při Sandtray je velice zajímavé a obohacující. Ve své práci nedostávám, ale prostor s klienty takto pracovat, protože je třeba, aby klient s terapeutem měl již několik setkání za sebou a byl tak vytvořen dlouhodobější vztah. Osobní zkušenost s "pískem" při tématu hledání vnitřních zdrojů pro mě byla velice hluboká a citlivá. Při hledání sebe sama a zodpovězení si některých otázek může být Sandtray nápomocné a odhalit odpovědi na nezodpovězené otázky. Při objevení možnosti využití Sandtray při párové a skupinové práci kurz předčil mé očekávání. Využití techniky Sandtray při mediace dítěte a rodičů mi přišla velice vhodná. Bohužel jsem ale ještě neměla příležitost zažít tuto zkušenost. Při nejbližší vhodné situaci Sandtray při této práci použiji a poté napíši další článek, abych se s Vámi podělila o tuto zkušenost.

V Sandtray neexistuje špatné řešení. Znázornění výjevů v pískovišti pomůže lépe vyjádřit těžkosti. Možné změny k lepšímu tak vyvstávají lehčeji a přirozeněji.


Bc. Lucie Mielewczyková, DiS.

Mediační centrum Olomouc

Květen 2018