Sandtray Camp
termín 7.-10.11. 2019   
PLNĚ OBSAZENO !


Téma: Životní křižovatky a hledání osobních zdrojů

4 denní letní intenzivní seminář je zaměřen na sebezkušenost a prohloubení znalostí metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Seminář proběhne v malé skupině a bude plný informací a zážitků jak v roli klienta, tak v roli terapeuta.
K dispozici budou vytištěné podklady a nápoje (káva, čaj, voda, šťáva).
M
ožnost společného ubytování v 3 pokojovém bytě (neúčtuji), ve kterém bude zároveň probíhat seminář.

Seminář je vhodný pro odborníky z pomáhajících profesí, kteří již absolvovali nějaký sebezkušenostní výcvik.

Návrh programu:
1.den     10 - 18hod   
Seznámení,  sandtray - fáze a průběh terapeutického procesu
2.den     9 - 18,30 hod
Praktická ukázka sandtray - osobní zdroje; skupinová práce; kazuistiky
3.den     9 - 18,30 hod
Životní křižovatky - hledání a aplikace osobních zdrojů při změně negativních dopadů významných životních událostí. Praktická ukázka, práce ve skupinách, kazuistiky.
4.den     9-12hod
Diskuse, kazuistiky, závěr

Cena za seminář je 8500,- Kč.

Adresa konání: Pražská třída 639, Hradec Králové

Přihlášení na Sandtray Camp

Přihlašuji se na akci Sandtray Camp 7-10.11. 2019: