Úspěšné zakončení kurzu

 

Kazuistická a závěrečná část


1) Kazuistika případu
Na poslední setkání máte za úkol vypracovat podrobnou kazuistiku jednoho případu. Rozumí se tím, že proběhla alespoň 2 sandtray setkání se stejným klientem. Vypracujte prezentaci, nejlépe v powerpointu nebo ve Wordu tak, aby obsahovala fotodokumentaci. Popište co se v pískovišti odehrálo + pocity klienta i vaše a pokud byl nějaký výstup (rozhodnutí), tak jaký. Stejným způsobem zpracujte i druhé setkání.
Vaše práce nemusí být dokonalá. Jde spíš o to, aby jste mohli svou práci sdílet s jinými lidmi ve skupině a získali zpětnou vazbu. I chyby mají svou cenu, klidně zpracujte téma, kde jste si nebyli jisti.
Svou prezentaci přineste na poslední setkání na flash disku nebo mi ji s předstihem pošlete mailem (potvrdím, že mi soubor dorazil a je čitelný).

2) Závěrečná práce
Před naším posledním setkáním mi doručte svou závěrečnou práci v elektronické podobě na e-mail: sandtray@seznam.cz. Téma práce může být doplněno kazuistikou.
Rozsah práce je min. 3 normostrany. Maximální rozsah není omezen.
Tato práce bude uveřejněna jako odborná stať na stránkách www.sandtray.cz a jejím odevzdáním udělujete souhlas k jejímu uveřejnění. Cílem je vytvořit knihovnu odborných a podpůrných textů pro všechny, kdož se chtějí zabývat nebo se již věnují sandtray terapii.

Závěrečná písemná práce

V průběhu celého kurzu si můžete zpracovávat písemnou práci na téma sandtray-terapie. Práce může mít jak teoretický, tak kazuistický charakter.

Můžete využít nabídky obecného tématu: Sandtray terapie, z úhlu moji profese. Čím mou práci obohatila?

Název práce doporučuji volit tak, aby vystihoval její obsah a odlišil ji od minulých prací.
 

Rozsah:  min. 3 A4
Termín odevzdání: týden před posledním setkáním
Všechny závěrečné práce budou uveřejněny na www.sandtray.cz a jejím odevzdáním udělujete souhlas s jejím uveřejněním.