stránka pro studenty

 

SANDTRAY roční výcvikový kurz – 90 hodin
Centrum rozvoje hrou (www.sandtray.cz)

 

Charakter programu: Vzdělávací a sebezkušenostní program zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Program není akreditován.
 

Cílová skupina:            Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.)
 

Velikost výcvikové skupiny:    5 účastníků
 

Délka programu:                     12 měsíců
 

Časová dotace celkem:           90 hodin
 

Dílčí časové dotace:    42 hod. - prezenční tréninkové dny
25 hod.- povinná samostatná praxe, vypracování úkolů pro supervizi 

10 hod.- supervizní on-line konference (5 x 2hod.)

13 hod.- samostudium, zpracování kazuistiky a závěrečné písemné práce.

 

Koncepce programu:   6 prezenčních tréninkových dní (6 x 7 hodin) bude proloženo cca 6 až 8 týdny, kdy by měl účastník zkoušet metodu v praxi a vypracovat zadané úkoly.
 

Po celou dobu programu je možnost využít metodického vedení lektorky (tel., email, Skype, WhatsApp, Zoom).

V případě nemoci, lze nahradit setkání on-line nebo pokud to bude možné na některém z jednorázových seminářů.

V případě, že některé setkání nebude možné uskutečnit, proběhne teoretická část on-line a sebezkušenostní část se přesune na dobu kdy to možné bude. Může se tak stát, že některé semináře budou již pouze praktické (např. ½ semináře Obraz rodiny + 2/2 semináře osobní zdroje).

Lektor:                        Mgr. Veronika Galusová, Bc. - absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, vystudovala sociální práci na Pražské́ vysoké́ škole psychosociálních studií a sociální pedagogiku na pedagogické́ fakultě UHK. Absolvovala dynamicky orientovaný́ psychosociální výcvik VIAP, výcvik aktivní imaginace pod vedením prof. Pietera Middelkoopa a semináře Sochy a obrazy v písku pod vedením Madeleine De Little. Pracuje jako psychoterapeutka pro děti a dospělé́ v soukromé́ psychologické́ poradně. Dlouhodobě se specializuje na metodu sandtray.


Cena:                          18 000 Kč (možnost platby ve dvou splátkách)


Cena zahrnuje:

 • Jeden výtisk knihy SANDTRAY. Život jako na dlani.
  (Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.)
 • 6x celodenní stravování a nápoje na seminářích
 • 10hod on-line mentoring/supervize (5x 2hod)

Místo konání seminářů:           Poradna rozvoje hrou, Pražská Třída 649, Hradec Králové

Obsah programu:
Hlavní důraz je v kurzu kladen na praktický nácvik metody sandtray a to jak mezi účastníky výcvikové skupiny navzájem, tak i samostatně při práci s reálnými klienty. Nácvik metody probíhá vždy v reálných situacích, takže si účastníci mohou zároveň řešit svá osobní témata.

Mezi celodenními semináři účastníci plní zadané úkoly a trénují své dovednosti přímou terapeutickou prací. Podmínkou absolvování ročního výcvikového kurzu je tedy aktivní kontakt s klienty (minimálně dvě terapeutická setkání mezi semináři).

Struktura programu:

 

 1. Úvod do metody – seminář (7hod)
 2. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 3. Rodinný obraz v pískovišti – seminář (7hod)
 4. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 5. Osobní zdroje– seminář (7hod)
 6. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 7. Sandtray a práce s tělem – seminář (7hod)
 8. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 9. Práce v páru a ve skupině– seminář (7hod)
 10. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 11. Prezentace závěrečné práce a supervize vlastního případu – seminář (7hod)

  Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, skype, whatsup).

Filozofický a metodologický rámec kurzu:
fenomenologický humanitní přístup, integrativní teoretický rámec.

Metody:

Integrativní výuka na základě autorské publikace lektorky.
Na semináři se vedle výkladu využívají metody praktického nácviku, zážitkového učení a sebereflexe.

Podmínky úspěšného zakončení kurzu:

Program je úspěšně dokončen při splnění prezenční výuky (min. 35hod., 83%), účast na on-line případových konzultacích (min. 8hod., 80%), splnění a odevzdání zadaných úkolů (80%), obhájení kazuistického případu a odevzdání písemné závěrečné práce.

Úspěšní účastníci obdrží diplom.

Obsah jednotlivých sebezkušenostních seminářů:

 1. Úvod do metody – seminář (7 hod)

Úvod do sandtray terapie, filosofický základ, vybavení terapeutického prostoru. Jednotlivé fáze terapeutického procesu. Kazuistika. (3 hod)
Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 1. Rodinný obraz v pískovišti – seminář (7hod)

Teoretický úvod k tématu rodina, obraz rodin v pískovišti jako mapa, postup terapeuta při práci s obrazem rodiny. Kazuistika. (3hod)

Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 1. Osobní zdroje– seminář (7hod)

Teoretický úvod. Objevení a aktivace jednotlivých částí osobnosti. (3hod) Praktický nácvik terapeutických dovedností. Praktická ukázka, sebe-zkušenost. (4 hod)

 1. Sandtray a práce s tělem – seminář (7hod)

Seznámení s různými technikami práce s tělem, které lze účinně integrovat do sendtray terapeutického procesu. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody, jak nefunkční vzorec přerušit i na tělesné úrovni, a to prostřednictvím drobných a zábavných cvičení. (4hod.)

Praktická ukázka, nácvik. (3hod.)

 1. Práce v páru a ve skupině– seminář (7hod)

Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Kazuistika. (3hod)
Skupinová sebezkušenostní práce. Praktická ukázka. (4 hod)

Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, Skype, WhatsApp).

Doporučená literatura:

Axline, V. Play Therapy. William Morrow and Company, 1991.
De Little, M. M. (2015). Where Words Can´t Reach. Madeleine M. De Little, 2015.
Eden, D., Feistein D. Energetická medicína: vyrovnejte energie svého těla a získejte optimální zdraví, radost a vitalitu. Olomouc: ANAG, 2015.
Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.
Homeyer, L., & Sweeney, D. Sandtray Therapy. A Practical Manual. New York.: Taylor and Francis Group, LLC, 2011.
Landreth, G. Play Therapy. The Art of the Relationship. New York.: Taylor and Francis Group,LLC, 2012.
Rezková, V., Gražina K. Kleinová Hra jako lék: teorie a praxe nedirektivní psychoterapie. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2012.
Satirová, V. Kniha o rodině. Institut Virginie Satirové, Nakladatenství Práh, Nakladatelství Svan, Knižní klub, 1994.
Satirová, V., Banmen , J., Gerberová, J., & Gomoriová, M. Model růstu. Za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005.