Šestý ročník SANDTRAY ročního výcvikového kurzu

- vzhledem k nejisté pandemické situaci zvažuji, že šestý ročník posunu až na školní rok 2022/23

SANDTRAY roční výcvikový kurz 

Pátý ročník ročního výcvikového kurzu 2021/2022 bude zahájen v květnu 2021

Podrobný popis a náplň výcvikového kurzu ke staž ení zde.

Charakter programu:
Vzdělávací a sebezkušenostní program zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Program není akreditován.

Cílová skupina:
Odborníci z pomáhajících profesí (psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, sociální pedagogové atd.)

Velikost výcvikové skupiny: 4 účastníci 
Délka programu: 12 měsíců
Časová dotace celkem: 90 hodin

Dílčí časové dotace:
42 hod. - prezenční tréninkové dny
25 hod.- povinná samostatná praxe, vypracování úkolů pro supervizi 
10 hod.- supervizní on-line konference (5 x 2hod.)
13 hod.- samostudium, zpracování kazuistiky a závěrečné písemné práce.

Koncepce programu: 
6 prezenčních tréninkových dní (6 x 7 hodin) bude proloženo cca 6 až 8 týdny, kdy by měl účastník zkoušet metodu v praxi a vypracovat zadané úkoly. Po celou dobu programu je možnost využít metodického vedení lektorky (tel., email, Skype, WhatsApp, Zoom).
V případě nemoci, lze nahradit setkání on-line nebo pokud to bude možné na některém z jednorázových seminářů.
Co když osobní setkání nebudou možná?
V případě, že některé setkání nebude možné uskutečnit, proběhne teoretická část on-line a sebezkušenostní část se přesune na dobu kdy to možné bude. Může se tak stát, že některé semináře budou již pouze praktické (např. ½ semináře Obraz rodiny + 2/2 semináře osobní zdroje).

Kdyby to bylo nutné, budeme společně domlouvat jiný, náhradní termín setkání. Tak by se mohlo stát, že se konec kurzu protáhne. Vše budeme přizpůsobovat aktuální situaci a Vašim časovým možnostem. Eventuálně nějaké on-line nebo osobní setkání dle potřeby přidáme (samozřejmě v ceně). Aby mohla být výuka flexibilní, budou v tomto kurzu otevřené ideálně jen dvě, maximálně tři, skupiny. 

Lektor:  
Mgr. Veronika Galusová, Bc. - absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, vystudovala sociální práci na Pražské́ vysoké́ škole psychosociálních studií a sociální pedagogiku na pedagogické́ fakultě UHK. Absolvovala dynamicky orientovaný́ psychosociální výcvik VIAP, výcvik aktivní imaginace pod vedením prof. Pietera Middelkoopa a semináře Sochy a obrazy v písku pod vedením Madeleine De Little. Pracuje jako psychoterapeutka pro děti a dospělé́ v soukromé́ psychologické́ poradně. Dlouhodobě se specializuje na metodu sandtray.

Cena: 18 000 Kč (možnost platby ve dvou splátkách)

Cena zahrnuje:
Jeden výtisk knihy Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.
6x seminář + celodenní stravování a nápoje
10hod on-line mentoring/supervize (5x 2hod)

Místo konání seminářů:
Poradna rozvoje hrou, Pražská Třída 649, Hradec Králové

Obsah programu:
Hlavní důraz je v kurzu kladen na praktický nácvik metody sandtray a to jak mezi účastníky výcvikové skupiny navzájem, tak i samostatně při práci s reálnými klienty. Nácvik metody probíhá vždy v reálných situacích, takže si účastníci mohou zároveň řešit svá osobní témata.
Mezi celodenními semináři účastníci plní zadané úkoly a trénují své dovednosti přímou terapeutickou prací. Podmínkou absolvování ročního výcvikového kurzu je tedy aktivní kontakt s klienty (minimálně dvě terapeutická setkání mezi semináři).

Struktura programu:

 1. Úvod do metody – seminář (7hod)
 2. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 3. Rodinný obraz v pískovišti – seminář (7hod)
 4. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 5. Osobní zdroje– seminář (7hod)
 6. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 7. Sandtray a práce s tělem – seminář (7hod)
 8. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 9. Práce v páru a ve skupině– seminář (7hod)
 10. On-line skupinová případová konzultace (2hod)
 11. Prezentace závěrečné práce a supervize vlastního případu – seminář (7hod)

  Mezi semináři účastníci plní zadané úkoly, které mohou po celou dobu konzultovat s lektorkou (tel., email, Skype, WhatsApp).

Filozofický a metodologický rámec kurzu: 
fenomenologický humanitní přístup, integrativní teoretický rámec.

Metody: 
Integrativní výuka na základě autorské publikace lektorky (Galusová, V. Sandtray. Život jako na dlani. Pardubice: Pointa 2020.), kterou účastníci obdrží na úvodním semináři.
Na semináři se vedle výkladu využívají metody praktického nácviku, zážitkového učení a sebereflexe.

Podmínky úspěšného zakončení kurzu:
Program je úspěšně dokončen při splnění prezenční výuky (min. 35hod., 83%), účast na on-line případových konzultacích (min. 8hod., 80%), splnění a odevzdání zadaných úkolů (80%), obhájení kazuistického případu a odevzdání písemné závěrečné práce.
Úspěšní účastníci obdrží diplom.

Návrh termínů

skupina

SI

PC1

SII

PC2

SIII

PC3

SIV

PC4

SV

PC5

SIV

5A

14.5.
2021

12.6.
2021

13.8.
2021

11.9.
2021

24.9.
2021

6.11.
2021

26.11.
2021

8.1.
2022

21.1.
2022

2.4.
2022

6.5.
2022

5B

22.5.
2021

13.6.
2021

21.8.
2021

12.9.
2021

2.10.
2021

7.11.
2021

4.12.
2021

9.1.
2022  

29.1.
2022

3.4.
2022

14.5.
2022

Všechny termíny jsou navržené s ohledem na organizaci školního roku, státní svátky a dobu dovolených. Např. v letních měsících je delší pauza, protože je omezena možnost sbírat praktickou zkušenost s klienty z důvodu dovolených a prázdninového provozu různých institucí. Vynechaná je též doba, kdy probíhají jarní prázdniny.
Každému vyhovuje něco jiného, proto jsou dny prezenčních seminářů (S I- SVI) v každé skupině jiné. Skupina 5A se bude setkávat vždy v pátek, skupina 5B v sobotu. Semináře proběhnou vždy od 9,30 do 17,00hod v Hradci Králové.
Supervizní on-line konference (PC1-PC5) budou probíhat vždy odpoledne o víkendu a to od 17 do 19hod.  

Storno podmínky vzhledem k epidemiologické situaci dle osobní dohody upravíme.

Platební a storno podmínky: kurzy a semináře

Po rezervaci místa na kurzu nebo semináři, Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptuji nejpozději den před konáním akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to oznámit zasláním e-mailu na adresu sandtray@seznam.cz. Poté se vrací účastnický poplatek takto:

zrušení účasti

výše vrácené částky poplatku

Dva měsíce a více dní před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

100 %

Jeden měsíc a více před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

50%

Méně než měsíc před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

20%

Zrušení konání semináře ze strany pořadatele

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.

Přihlášení na roční výcvikový kurz

Odesláním formuláře se závazně přihlašuji na SANDTRAY výcvikový kurz