Roční výcvikový kurz SANDTRAY

Čtvrtý ročník výcvikového kurzu 2019/2020 začne v září.

Kurz bude probíhat v pěti setkáních ve skupinách vždy po 4 až 5 posluchačích. Termíny jednotlivých skupin jsou uvedeny v tabulce (vždy to jsou pátky). K přihlášení využijte formulář vpravo.

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkán 5.setkání
4A 13.9. 22.11. 17.1. 20.3. 22.5.   
4B 11.10.    29.11. 24.1. 27.3. 29.5.
4C 18.10. 13.12. 14.2. 17.4. 12.6.

Obsazenost skupin: 
4A - obsazeno (můžete se hlásit jako náhradníci)
4B - obsazeno (můžete se hlásit jako náhradníci)
4C - 3 volná místa

Obsazení kurzu je orientační, může se ještě měnit. Zájemci se mohou hlásit jako náhradníci. Pokud bude větší počet zájemců, vypíši ještě jednu skupinu.

Náplň kurzu:

Kurz nabízí ucelený program vzdělání v sandtray a umožní intenzivní sebezkušenost. V komorní uzavřené skupině kolegů, která zaručuje vysokou míru bezpečí a diskrétnosti, můžete postupně zpracovat mnohá ze svých osobních témat.

Tématické okruhy:
1) úvod (7hod)- seznámení s metodou sandtray, jejím využitím a první zkušenost s terapií hrou v pískovišti
2) Rodinný obraz v pískovišti (7hod)
3) Objevení a využití částí osobnosti klienta v terapii (7hod)
4) Kazuistická a sebebezkušenostní část (7hod) - kazuistiky zaměřené na párovou a skupinovou práci na pískovišti; nejčastější diagnózy
5) prezentace a supervize vlastního případu, závěr a udělení diplomu (7hod)

Výcikový program proběhne v 5 dnech v průběhu roku a předpokládá praktikování sandtray a zpracování úkolů i v čase mezi společnými setkáními.

Místo konání:  U Křižovatky 608, Kolín

Lektorka: Mgr. Veronika Galusová

Platební podmínky:

Cena za roční výcvikový kurz sandtray je 11 000 Kč. Možnost zaplatit též ve dvou splátkách (2 x 5500Kč).
Cena zahrnuje  kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda). Jeden termín je možné absolvovat v náhradním termínu (např.v případě nemoci).

Číslo bankovního účtu pro platbu:  670100 - 2209589716 / 6210 mBank.

Storno poplatky: Vaše přihláška je závazná. Pokud si účast na kurzu rozmyslíte, dejte mi vědět do konce srpna 2019. Do konce září si nárokuji storno poplatek 30%  a po tomto datu 50% z ceny celého kurzu. Důvodem je, že v průběhu kurzu nelze měnit složení skupiny.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace. Kurz není akreditovaný.

Pokud se nebudete moci některého z termínů zúčastnit, je možné si ho nahradit na jednorázovém semináři.

Více info na sandtray@seznam.cz.

 

  3.běh ročního výcvikového kurzu : září 2018 až červen 2019
Termíny jednotlivých setkání:

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkán 5.setkání
3A 21.9. 23.11. 18.1. 15.3. 17.5.   
3B 5.10.    30.11. 25.1. 22.3. 24.5.
3C 12.10. 7.12. 8.2. 29.3. 31.5.

 

Z Vašich dotazů:

Kolik praxe je mezi sezeními třeba?
Praxe mezi setkáními je nutná proto, aby jste si vyzkoušela získané dovednosti. Každý má jiné možnosti a potřebu aplikace metody. Nechci proto striktně nařizovat rozsah. Myslím, že úplně postačí 4-5 terapií. V podstatě pro začátek stačí práce s jedním klintem. Samozřejmě, čím více, tím lépe. Je to na Vás.

Je kurz zaměřen na práci s dětmi?
Ano. V kurzu se budeme věnovat jak práci s dětmi, tak práci s dospělými.

Přihlášení na roční výcvikový kurz

Odesláním formuláře se závazně přihlašuji na SANDTRAY výcvikový kurz