Roční výcvikový kurz SANDTRAY

Třetí ročník výcvikového kurzu 2018/2019 začne v září.

KURZ JE OBSAZEN, MŮŽETE SE HLÁSIT JAKO NÁHRADNÍCI.

 

Kurz bude probíhat v pěti setkáních ve skupinách vždy po 4 až 5 posluchačích. Termíny jednotlivých skupin jsou uvedeny v tabulce (vždy to jsou pátky). K přihlášení využijte formulář vpravo.

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkán 5.setkání
3A 21.9. 23.11. 18.1. 15.3. 17.5.   
3B 5.10.    30.11. 25.1. 22.3. 24.5.
3C 12.10. 7.12. 8.2. 29.3. 31.5.

Kurz nabízí ucelený program vzdělání v sandtray a umožní intenzivní sebezkušenost. V komorní uzavřené skupině kolegů, která zaručuje vysokou míru bezpečí a diskrétnosti, můžete postupně zpracovat mnohá ze svých osobních témat.

Tématické okruhy:
1) úvod (7hod)- seznámení s metodou sandtray, jejím využitím a první zkušenost s terapií hrou v pískovišti
2) Rodinný obraz v pískovišti (7hod)
3) Objevení a využití částí osobnosti klienta v terapii (7hod)
4) Kazuistická a sebebezkušenostní část (7hod) - kazuistiky zaměřené na párovou a skupinovou práci na pískovišti; nejčastější diagnózy
5) prezentace a supervize vlastního případu, závěr a udělení diplomu (7hod)

Výcikový program proběhne v 5 dnech v průběhu roku a předpokládá praktikování sandtray a zpracování úkolu i v čase mezi společnými setkáními.

Místo konání:  U Křižovatky 608, Kolín

Platební podmínky:
Cena
za roční výcvikový kurz sandtray je 11 000 Kč. Možnost zaplatit též ve dvou splátkách (2 x 5500Kč).
Cena zahrnuje  kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda). Jeden termín je možné absolvovat v náhradním termínu (např.v případě nemoci).

Číslo bankovního účtu pro platbu:  670100 - 2209589716 / 6210 mBank.

Storno poplatky: Vaše přihláška je závazná. Pokud si účast na kurzu rozmyslíte, dejte mi vědět do konce srpna 2017. Do konce září si nárokuji storno poplatek 30%  a po tomto datu 50% z ceny celého kurzu. Důvodem je, že v průběhu kurzu nelze měnit složení skupiny.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace.

Pokud se nebudete moci některého z termínů zúčastnit, je možné si ho nahradit na jednorázovém semináři.

Více info na sandtray@seznam.cz.

 

  2.běh ročního výcvikového kurzu : září 2017 až červen 2018
Termíny jednotlivých setkání:

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkání 5.setkání
2A 8.9.2017 10.11.2017 12.1.2018 9.3.2018 4.5.2018
2B 22.9.2017 24.11.2017 26.1.2018 23.3.2018 18.5.2018
2C 6.10.2017 1.12.2017 9.2.2018 6.4.2018 1.6.2018
2D 20.10.2017 15.12.2017 23.2.2018 20.4.2018 15.6.2018

 

 

Z Vašich dotazů:

Kolik praxe je mezi sezeními třeba?
Praxe mezi setkáními je nutná proto, aby jste si vyzkoušela získané dovednosti. Každý má jiné možnosti a potřebu aplikace metody. Nechci proto striktně nařizovat rozsah. Myslím, že úplně postačí 4-5 terapií. V podstatě pro začátek stačí práce s jedním klintem. Samozřejmě, čím více, tím lépe. Je to na Vás.

Je kurz zaměřen na práci s dětmi?
Ano. V kurzu se budeme věnovat jak práci s dětmi, tak práci s dospělými.

Přihlášení na roční výcvikový kurz

Odesláním formuláře se závazně přihlašuji na SANDTRAY výcvikový kurz