Roční výcvikový kurz SANDTRAY

Roční výcvikový kurz se v roce 2020/2021 konat nebude. 


Čtvrtý ročník výcvikového kurzu 2019/2020 začne v září.

Kurz bude probíhat v pěti setkáních ve skupinách vždy po 4 až 5 posluchačích. 

Náhradní termíny:

RVK 4C - práce v páru a ve skupině
sobota 30.5. od 9 do 16,30 hod

RVK 4A - práce v páru a ve skupině
neděle 7.6. od 10 do 17,30 hod RVK 4B - práce v páru a ve skupině
sobota 20.6.  od 9,30 do 17,00 hod 

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkán 5.setkání
4A 13.9. 22.11. 17.1. - -
4B 11.10.    29.11. 24.1. -     -
4C 18.10. 13.12. 14.2. - -

Obsazenost skupin: 
4A - obsazeno (můžete se hlásit jako náhradníci)
4B - obsazeno (můžete se hlásit jako náhradníci)
4C - obsazeno (můžete se hlásit jako náhradníci)

Obsazení kurzu je orientační, může se ještě měnit. Zájemci se mohou hlásit jako náhradníci. Pokud bude větší počet zájemců, vypíši ještě jednu skupinu.

Náplň kurzu:

Kurz nabízí ucelený program vzdělání v sandtray a umožní intenzivní sebezkušenost. V komorní uzavřené skupině kolegů, která zaručuje vysokou míru bezpečí a diskrétnosti, můžete postupně zpracovat mnohá ze svých osobních témat.

Tématické okruhy:
1) úvod (7hod)- seznámení s metodou sandtray, jejím využitím a první zkušenost s terapií hrou v pískovišti
2) Rodinný obraz v pískovišti (7hod)
3) Objevení a využití částí osobnosti klienta v terapii (7hod)
4) Kazuistická a sebebezkušenostní část (7hod) - kazuistiky zaměřené na párovou a skupinovou práci na pískovišti; nejčastější diagnózy
5) prezentace a supervize vlastního případu, závěr a udělení diplomu (7hod)

Výcikový program proběhne v 5 dnech v průběhu roku a předpokládá praktikování sandtray a zpracování úkolů i v čase mezi společnými setkáními.

Místo konání:  U Křižovatky 608, Kolín

Lektorka: Mgr. Veronika Galusová

Platební podmínky:

Cena zahrnuje  kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda). Jeden termín je možné absolvovat v náhradním termínu (např.v případě nemoci).

Číslo bankovního účtu pro platbu:  670100 - 2209589716 / 6210 mBank.

Storno poplatky: Vaše přihláška je závazná. Pokud si účast na kurzu rozmyslíte, dejte mi vědět do konce srpna 2019. Do konce září si nárokuji storno poplatek 30%  a po tomto datu 50% z ceny celého kurzu. Důvodem je, že v průběhu kurzu nelze měnit složení skupiny.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace. Kurz není akreditovaný.

Pokud se nebudete moci některého z termínů zúčastnit, je možné si ho nahradit na jednorázovém semináři.

Více info na sandtray@seznam.cz.

 

 

Z Vašich dotazů:

Kolik praxe je mezi sezeními třeba?
Praxe mezi setkáními je nutná proto, aby jste si vyzkoušela získané dovednosti. Každý má jiné možnosti a potřebu aplikace metody. Nechci proto striktně nařizovat rozsah. Myslím, že úplně postačí 4-5 terapií. V podstatě pro začátek stačí práce s jedním klintem. Samozřejmě, čím více, tím lépe. Je to na Vás.

Je kurz zaměřen na práci s dětmi?
Ano. V kurzu se budeme věnovat jak práci s dětmi, tak práci s dospělými.

Přihlášení na roční výcvikový kurz

Odesláním formuláře se závazně přihlašuji na SANDTRAY výcvikový kurz