Šestý ročník SANDTRAY ročního kurzu

-  dva modely ročníkového výcvikového kurzu
1) roční výcvikový kurz  - prezenčně (110hod)
info: RVK_6ročník_prezenční.pdf (510,5 kB)  
2) roční online kurz (110hod)
info: RVK_6ročník_online.pdf (473,7 kB)
 

Termíny: 

On-line RVK 6.ročník (0 míst) obsazeno 

 1. Pá 20.5.2022     SANDTRAY I - úvod do metody (8-16,30 hod)
 2. Út 14.6.2022      mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 3. Pá 24.6.2022      SANDTRAY II – obraz rodiny (8-16,30 hod)
 4. Út 30.8.2022     mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 5. Pá 9.9.2022        SANDTRAY III – osobní zdroje (8-16,30 hod)
 6. Út 11.10.2022   mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 7. Pá 21.10.2022   SANDTRAY V – práce s tělem (8-16,30 hod) 
 8. Út 22.11.2022   mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 9. Pá 9.12. 2022     SANDTRAY IV - práce s párem a se skupinou 
 10. Út 10.1.2023      mentoring - skupinová případová konzultace (17-20 hod)
 11. Pá 24.3.2023      závěrečné on-line setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky 

RVK 6. ročník (prezenční v Hradci Králové) (0 míst) -  obsazeno 

 1. Pá 16.9.2022     SANDTRAY I - úvod do metody (9 – 17 hod)
 2. St 19.10.2022    mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
 3. Pá 4.11.2022     SANDTRAY II – obraz rodiny (9 – 17 hod)
 4. St 30.11.2022    mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
 5. Pá 16.12.2022   SANDTRAY III - osobní zdroje (9 – 17 hod)
 6. St 11.1.2022      mentoring -případová on-line konzultace (17-19 hod)
 7. Pá 27.1.2023     SANDTRAY V - práce s tělem (9 – 17 hod)
 8. St 22.3.2023      mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
 9. Pá 14.4.2023     SANDTRAY IV - práce s párem a ve skupině (9 – 17 hod)
 10. St 10.5.2023      mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
 11. Pá 2.6.2023        SANDTRAY VI - praktický seminář (9 – 17 hod)
 12. St 21.6.2023      mentoring - případová on-line konzultace (17-19 hod)
 13. Pá 15.9.2023     závěrečné prezenční setkání - odevzdání závěrečné písemné práce a prezentace kazuistiky (9 – 17 hod)

Přihlášení na SANDTRAY roční výcvikový kurz

6.ročník 2022/23

SANDTRAY roční výcvikový kurz 21/22
5.ročník - probíhá

Pátý ročník ročního výcvikového kurzu 2021/2022 -  probíhá

Podrobný popis a náplň výcvikového kurzu ke stažení zde.

Návrh termínů

skupina

SI

PC1

SII

PC2

SIII

PC3

SIV

PC4

SV

PC5

SIV

5A

14.5.
2021

12.6.
2021

13.8.
2021

11.9.
2021

24.9.
2021

6.11.
2021

26.11.
2021

8.1.
2022

21.1.
2022

2.4.
2022

6.5.
2022

5B

22.5.
2021

13.6.
2021

21.8.
2021

12.9.
2021

2.10.
2021

7.11.
2021

4.12.
2021

9.1.
2022  

29.1.
2022

3.4.
2022

14.5.
2022

 

Storno podmínky vzhledem k epidemiologické situaci dle osobní dohody upravíme.

Platební a storno podmínky: kurzy a semináře

Po rezervaci místa na kurzu nebo semináři, Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptuji nejpozději den před konáním akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to oznámit zasláním e-mailu na adresu sandtray@seznam.cz. Poté se vrací účastnický poplatek takto:

zrušení účasti

výše vrácené částky poplatku

Dva měsíce a více dní před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

100 %

Jeden měsíc a více před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

50%

Méně než měsíc před konáním Sandtray ročního výcvikového kurzu

20%

Zrušení konání semináře ze strany pořadatele

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.