Roční výcvikový kurz 2020/21

Pátý ročník výcvikového kurzu 2020/2021 začne v září.

Kurz bude probíhat oproti předchozím ročníkům v šesti setkáních ve skupinách vždy po 4 až 5 posluchačích. Termíny jednotlivých skupin budou během února uvedeny v tabulce (vždy to budou pátky). K přihlášení využijte formulář vpravo.

skupina 1.setkání 2.setkání 3.setkání 4.setkán 5.setkání 6.setkání
5A            
5B            
5C            

Náplň kurzu:

Kurz nabízí ucelený program vzdělání v sandtray a umožní intenzivní sebezkušenost. V komorní uzavřené skupině kolegů, která zaručuje vysokou míru bezpečí a diskrétnosti, můžete postupně zpracovat mnohá ze svých osobních témat. Do původního konceptu bylo na doporučení posuchačů přidáno jedno tréninkové a kazuistické setkání.

Tématické okruhy:
1) úvod (7hod)- seznámení s metodou sandtray, jejím využitím a první zkušenost s terapií hrou v pískovišti
2) Rodinný obraz v pískovišti (7hod)
3) Objevení a využití částí osobnosti klienta v terapii (7hod)
4) Kazuistická a sebebezkušenostní část (7hod) - trénink terapeutických dovedností a sebezkušenost, kazuistiky
5) Sandtray v páru a ve skupině (7hod)
6) Závěrečné setkání. Prezentace a supervize vlastního případu. Zakončení a udělení diplomu (7hod)

Celková hodinová dotace: 42 

Výcikový program proběhne v 6 dnech v průběhu roku a předpokládá praktikování sandtray a zpracování úkolů i v čase mezi společnými setkáními.

Místo konání:  U Křižovatky 608, Kolín

Lektorka: Mgr. Veronika Galusová

Platební podmínky:

Cena za roční výcvikový kurz sandtray je 14 000 Kč. Možnost zaplatit též ve dvou splátkách (2 x 7000Kč).
Cena zahrnuje  kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda). Jeden termín je možné absolvovat v náhradním termínu (např.v případě nemoci).

Číslo bankovního účtu pro platbu:  670100 - 2209589716 / 6210 mBank.

Storno poplatky: Vaše přihláška je závazná. Pokud si účast na kurzu rozmyslíte, dejte mi vědět do konce srpna 2019. Do konce září si nárokuji storno poplatek 30%  a po tomto datu 50% z ceny celého kurzu. Důvodem je, že v průběhu kurzu nelze měnit složení skupiny.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace. Kurz není akreditovaný.

Pokud se nebudete moci některého z termínů zúčastnit, je možné si ho nahradit na jednorázovém semináři.

Více info na sandtray@seznam.cz.

 

 

 

Přihlášení na Sandtray roční výcvikový kurz 2020/21

Odesláním formuláře se závazně přihlašuji na SANDTRAY výcvikový kurz 2020/21