Jednorázové komorní semináře

Srdečně Vás zvu do sandtray poradny v Kolíně. Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí. Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5.
Těším se na Vás!

Série seminářů poskytuje terapeutům a poradcům znalosti a dovednosti jak pracovat s dětmi, dospělými a rodinami pomocí metafor vytvořených hračkami v malém pískovišti. Získané dovednosti můžete okamžitě začít používat v praxi. S každým dalším seminářem své znalosti můžete prohloubit a naučit se zacházet s onkrétními nástroji. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Semináře nejsou akreditované.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace.
Seminář je koncipován tak, aby se všichni účastníci mohli prostřídat v rolích klient-terapeut.
Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.


    Poradna v Kolíně


Ukázka z minulých seminářů...

Jednorázové semináře

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i...
V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Osnova: Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse.Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné,...
Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí. Osnova: Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod....
Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Praktické ukázky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie. Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj,...
Sebezkušenostní setkání odborníků v malé skupině umožňuje prohloubit si své sandtray dovednosti. Střídání rolí klient-terapeut ve skupině. Žádná teorie, jen zkušenost a kazuistiky dle aktuálních dotazů skupiny. Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné,...

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

semináře aktuálně

Obrazy v pískovišti II - obraz rodiny
středa 18.12. od 9 do 16.30hod v Kolíně 
3 volná místa

Obrazy v pískovišti I - úvod do metody
pátek 7.2. od 9. do 16,30hod v Kolíně 

4 volných míst

Obrazy v pískovišti III - osobní zdroje
pátek 21.2. od 9. do 16,30hod v Kolíně 

5 volných míst

Obrazy v pískovišti II - obraz rodiny
pátek 3.4. od 9 do 16.30hod v Kolíně 
5 volných míst

Obrazy v pískovišti IV - práce v páru a ve skupině
pátek 24.4. od 9. do 16,30hod v Kolíně nebo v Hradci Králové (bude upřesněno)
5 volných míst