Aktuálně:

 
Semináře budou probíhat v malých skupinkách (2-3 posluchači) v individuálně sjednaných termínech. Vzhledem k epidemiologickým opatřením a proměnlivé situaci nebudu termíny vypisovat předem. Pokud máte o seminář zájem, napište mi.

 

Jednodenní komorní semináře

Cílem seminářů je poskytnout základní informace a praktický exkurz do metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Nepředstavím Vám sandtray jako samostatný psychoterapeutický směr, ale jako metodu, kterou může pomáhající profesionál využít k obohacení své praxe, která má již konkrétní teoretické ukotvení. Sandtray metodu v praxi kombinuji s dalšími terapeutickými metodami. Tento eklektický přístup se mi velmi osvědčil. Sandtray lze využít v kombinaci s jinými terapeutickými metodami buď souběžně, nebo postupně podle toho, jak to je v konkrétních terapeutických situacích. Semináře nejsou akreditované. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí.
Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5.
Těším se na Vás!

Pro koho jsou semináře určené?

... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům se zájmem a vzděláním v psychoterapii. 
Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.


Ukázka z minulých seminářů...

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře dole na  této stránce.

Jednorázové semináře

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i...
V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Osnova: Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod) Cena: 2500 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva,...
Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí. Téma osobní zdroje je nástroj, který pomáhá identifikovat různé části osobnosti. Těch, které vnímáme jako...
Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Praktické ukázky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod)  - pokud nebudete spěchat domů, budu Vám po semináři k dispozici k volné diskusi Cena:...
Sandtray terapeutický proces je komplexní. Terapeuti jsou často svědky silných emocí a výrazných tělesných prožitků. Toho lze využít k uvědomění, porozumnění a aktivní změně zažitých vzorců. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody jak nefunkční vzorec...
Zažijte si sandtray na sobě, vyzkoušejte si vedení terapie se přímou supervizí. V praktickém semináři zažijete terapeutický proces na vlastní kůži a také jako terapeut a pozorovatel. Bez teorie. Jen praxe. Střídání rolí terapeut/klient a vzájemná diskuse. Počet účastníků dle aktuálních opatření: 2...

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Platební a storno podmínky: kurzy a semináře

Po rezervaci místa na kurzu nebo semináři, Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptuji nejpozději den před konáním akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to oznámit zasláním e-mailu na adresu sandtray@seznam.cz. Poté se vrací účastnický poplatek takto:

zrušení účasti

výše vrácené částky poplatku

Jeden měsíc a více před konáním jednodenního semináře

100 %

Méně než jeden měsíc před konáním jednodenního semináře

50 %

7dní a méně před konáním semináře

20 %

Zrušení konání semináře ze strany pořadatele

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.