Připravila jsem pro Vás zcela NOVÝ seminář :

SANDTRAY V - propojení práce s terapeutickým pískovištěm a práce s tělem. 

V tomto semináři Vás naučím spojovat terapii hrou s prvky energetické medicíny, bioenergetiky a Body2Brain metodou. Tento postup využívám ve chvílích, kdy se klient prostřednictvím obrazu vystaví vnitřnímu konfliktu, na který tělo výrazně reaguje. To je vhoná chvíle pro pozitivní transformaci a osvojení si nové dovednosti, jak se v podobné situaci zachovat jinak než doposud. Klient tak velmi efektivně a nenásilně mění zažité vzorce běžných reakcí.Pokud máte o seminář zájem, klidně mi napište, začneme plánovat termín konání:-)

Obr. zdroj:  https://energymedicinewoman.com/energy-medicine-for-kids-important/

 

Jednodenní komorní semináře

Cílem seminářů je poskytnout základní informace a praktický exkurz do metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Nepředstavím Vám sandtray jako samostatný psychoterapeutický směr, ale jako metodu, kterou může pomáhající profesionál využít k obohacení své praxe, která má již konkrétní teoretické ukotvení. Sandtray metodu v praxi kombinuji s dalšími terapeutickými metodami. Tento eklektický přístup se mi velmi osvědčil. Sandtray lze využít v kombinaci s jinými terapeutickými metodami buď souběžně, nebo postupně podle toho, jak to je v konkrétních terapeutických situacích. Semináře nejsou akreditované. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí. Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5.
Těším se na Vás!

Pro koho jsou semináře určené?

... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům se zájmem a vzděláním v psychoterapii. 
Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.


Ukázka z minulých seminářů...

Jednorázové semináře

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i...
V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Osnova: Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva,...
Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí. Osnova: Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod) -...
Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Praktické ukázky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod)  - pokud nebudete spěchat domů, budu Vám po semináři k dispozici k volné diskusi Cena:...
Sandtray terapeutický proces je komplexní. Terapeuti jsou často svědky silných emocí a výrazných tělesných prožitků. Toho lze využít k uvědomění, porozumnění a aktivní změně zažitých vzorců. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody jak nefunkční vzorec...

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

semináře aktuálně

do odvolání jsou z důvodu vládních nařízení všechny termíny zrušené