Jednorázové komorní semináře

Cílem seminářů je poskytnout základní informace a praktický exkurz do metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Nepředstavím Vám sandtray jako samostatný psychoterapeutický směr, ale jako metodu, kterou může pomáhající profesionál využít k obohacení své praxe, která má již konkrétní teoretické ukotvení. Sandtray metodu v praxi kombinuji s dalšími terapeutickými metodami. Tento eklektický přístup se mi velmi osvědčil. Sandtray lze využít v kombinaci s jinými terapeutickými metodami buď souběžně, nebo postupně podle toho, jak to je v konkrétních terapeutických situacích. Semináře nejsou akreditované. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí. Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5.
Těším se na Vás!

Pro koho jsou semináře určené?

... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům se zájmem a vzděláním v psychoterapii. 
Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.


    Poradna v Kolíně


Ukázka z minulých seminářů...

Jednorázové semináře

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i...
V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Osnova: Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse.Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné,...
Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí. Osnova: Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod....
Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Praktické ukázky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie. Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod) Cena: 2200 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj,...

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

semináře aktuálně

Kurzy a semináře jsou dočasně pozastaveny.
Proběhnou v náhradních termínech v poradně v Hradci Králové.