Aktuálně:

pátek 29.4. SANDTRAYII - obraz rodiny (obsazeno)
pátek 3.6. SANDTRAY I - úvod do metody (obsazeno)

 
přihlašující formulář najdete níže na této stránce
 
Semináře budou probíhat v malých skupinkách (3-5 posluchačů) v individuálně sjednaných termínech v Hradci Králové. Pokud máte o seminář zájem a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, napište mi:)

 

Jednodenní komorní semináře

Cílem seminářů je poskytnout základní informace a praktický exkurz do metody sandtray, terapie hrou v pískovišti. Nepředstavím Vám sandtray jako samostatný psychoterapeutický směr, ale jako metodu, kterou může pomáhající profesionál využít k obohacení své praxe, která má již konkrétní teoretické ukotvení. Sandtray metodu v praxi kombinuji s dalšími terapeutickými metodami. Tento eklektický přístup se mi velmi osvědčil. Sandtray lze využít v kombinaci s jinými terapeutickými metodami buď souběžně, nebo postupně podle toho, jak to je v konkrétních terapeutických situacích. Semináře nejsou akreditované. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v pískovišti a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí.
Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5.
Těším se na Vás!

Pro koho jsou semináře určené?

... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům se zájmem a vzděláním v psychoterapii. 
Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.


Ukázka z minulých seminářů...

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře dole na  této stránce.

Jednorázové semináře

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i...
V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny. Osnova: Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Kazuistiky. Diskuse. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod) Cena: 2500 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva,...
Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí. Téma osobní zdroje je nástroj, který pomáhá identifikovat různé části osobnosti. Těch, které vnímáme jako...
Zaměříme se na práci v páru, rodině a ve skupině. Praktické ukázky. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie. Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod)  - pokud nebudete spěchat domů, budu Vám po semináři k dispozici k volné diskusi Cena:...
Sandtray terapeutický proces je komplexní. Terapeuti jsou často svědky silných emocí a výrazných tělesných prožitků. Toho lze využít k uvědomění, porozumnění a aktivní změně zažitých vzorců. Klient se tak vedle účinné terapeutické změny na pískovišti může naučit zároveň metody jak nefunkční vzorec...
Zažijte si sandtray na sobě, vyzkoušejte si vedení terapie s přímou supervizí. V praktickém semináři zažijete terapeutický proces na vlastní kůži a také jako terapeut a pozorovatel. Bez teorie. Jen praxe. Střídání rolí terapeut/klient a vzájemná diskuse. Počet účastníků dle aktuálních opatření:...

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Platební a storno podmínky: kurzy a semináře

Po rezervaci místa na kurzu nebo semináři, Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptuji nejpozději den před konáním akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to oznámit zasláním e-mailu na adresu sandtray@seznam.cz. Poté se vrací účastnický poplatek takto:

zrušení účasti

výše vrácené částky poplatku

Jeden měsíc a více před konáním jednodenního semináře

100 %

Méně než jeden měsíc před konáním jednodenního semináře

50 %

7dní a méně před konáním semináře

20 %

Zrušení konání semináře ze strany pořadatele

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.