Jednorázové komorní semináře

Srdečně Vás zvu do sandtray poradny v Kolíně. Příjďte se dozvědět něco o terapii hrou v písku a vyzkoušejte si ji na vlastní kůži v bezpečném prostředí. Výhodou je malý počet účastníků, maximálně 5. Těším se na Vás!

Série seminářů poskytuje terapeutům a poradcům znalosti a dovednosti jak pracovat s dětmi, dospělými a rodinami pomocí metafor vytvořených hračkami v malém pískovišti. Získané dovednosti můžete okamžitě začít používat v praxi. S každým dalším seminářem své znalosti můžete prohloubit a naučit se zacházet s konkrétními nástroji. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na odborném semináři.

Pro koho jsou semináře určené?
... terapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům i pedagogům. Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace.
Seminář je koncipován tak, aby se všichni účastníci mohli prostřídat v rolích klient-terapeut. Dokud nezakusíte sandtray na vlastní kůži, nepochopíte plně její hloubku a účinek.

Cena?
... 2000 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda). 

Místo konání?
... U Křižovatky 608, Kolín

    Poradna v Kolíně


Ukázka z minulých seminářů...

Obrazy v pískovišti I

Na jednodenním semináři se seznámíte s metodou, která se nazývá Sandtray a umožňuje odkrýt nevědomé procesy v našem nitru prostřednictvím figurek, které klademe dle naší nálady do malého pískoviště. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ji použít při práci s dětmi, mládeží i dospělými, ve školách i v soukromých praxích.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro všechny následující semináře.
Osnova:
Co je to Sandtray therapy. Jak připravit terapeutické pískoviště. Počátek, průběh a ukončení terapeutického procesu. Vyhodnocení symbolického významu obsahu pískoviště. Užití metody v praxi. Kazuistika. Praktická ukázka. Diskuse.
Časový rozsah: 7 hod.

Obrazy v pískovišti II

V navazujícím semináři si prohloubíte praktické dovednosti. Naučíte se pracovat s obrazem rodiny.
Osnova:
Rodinný obraz v pískovišti. Praktická ukázka. Nácvik. Vyhodnocení symbolického významu obsahu pískoviště. Kazuistiky. Diskuse.
Časový rozsah: 7 hod.

Obrazy v pískovišti III

Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí.
Osnova:
Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse.
Časový rozsah: 7 hod.

Obrazy v pískovišti IV - kazuistický seminář

Na setkání podrobně rozebereme konkrétní případy z Vaší praxe. Zaměříme se na práci v páru a ve skupině. Část setkání bude věnována opět sebezkušenosti, abychom mohli rozebrat procesy při vedení terapie.
Časový rozsah: 7 hod.

 

Případový seminář

Setkání odborníků, kteří pracují prostřednictvím metody sandtray - diskuse nad případy z praxí (supervizní skupina).
Časový rozsah 3 hod. (od 9 do 12hod, většinou pondělky)
Cena za seminář je 800 Kč.

 

Nejbližší termíny seminářů:

pátek 19.1. 2018  Obrazy v pískovišti I
pátek 16.2. 2018 Obrazy v pískovišti II
po 12.3. 2018 Případový seminář
pátek 27.4. 2018 Obrazy v pískovišti II
pátek 13.4. 2018 Obrazy v pískovišti III
pátek 25.5. 2018 Obrazy v pískovišti IV
středa 6.6. 2018 Obrazy v pískovišti I

Roční výcvikový kurz 2018/2019 začne v září. Již se můžete hlásit.

Plánuji také letní 4-denní intenzivní kurz sandtray v Hradci Králové a 2-denní seminář v Bratislavě (10/2018, více zde: https://www.i-psychologia.sk/view-4156.php).

 

Přihlášení na semináře

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Anketa

Vaše hodnocení seminářů Obrazy v pískovišti. Jak jste byli spokojeni?

Celkový počet hlasů: 43