Ústecký kraj

Fořtová Helena - Děčín,
Jaborová Martina - Děčín,
Hošek Marek - Děčín,

Hlavičková Lenka - Ústí nad Labem,

Elisová Johana - Roudnice nad Labem,

 

 

Příjmení, jméno, titul:

Fořtová Helena, Mgr.

Pracoviště (organizace): Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při Magistrátu města Děčín (diagnostika, krizové intervence, asistované kontakty atd.)
E-mail: fortova@specdcbynov.cz

Příjmení, jméno, titul:

Jaborová Martina

Pracoviště (organizace):

Krizová poradna Děčín
Bezručova 87/2, Děčín IV - Podmokly

Cílová skupina:


- terapeutka v krizové poradně (rodinné, partnerské a manželské vztahy)

E-mail:

krizova.poradna@seznam.cz

Adresa, webové stránky, telefon:

https://www.krizovaporadna.cz
tel: 732 599 451                                                           

 
Příjmení, jméno, titul:

Hošek, Marek, PhDr.

Pracoviště (organizace): Krizová poradna Děčín
Poradna pro mezilidské vztahy ÚL
Cílová skupina: rodiny, dospívající - soc. patologie, vztahové problémy, NL
E-mail: hosek.marek@gmail.com
Adresa, webové stránky, telefon: https://www.krizovaporadna.cz/         
 
Příjmení, jméno, titul:

Lenka Hlavičková, Mgr. Ph.D.

Pracoviště (organizace): Ústí nad Labem
krizové centrum Spirála
Univerzita J. E. Purkyně
Cílová skupina: - děti i dospělí, individuální, párová i skupinová terapie
- osoby v krizi
- problematika poruch chování
- práce s rodinou
E-mail: info@terapie-poradna.cz
Adresa, webové stránky, telefon: www.terapie-poradna.cz

+420 778 871 694


 

Příjmení, jméno, titul: Elisová Johana Mgr.
Pracoviště (organizace): Psychoterapie a poradenství - soukromá poradna
Externí školní psychologie
Cílová skupina: Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy.
 
E-mail: johana.elisova@gmail.com
Adresa, webové stránky, telefon: Špindlerova tř. 696 (zelený dům, přízemí),
Roudnice nad Labem, 413 01
Tel.: +420 777 264 627
E-mail: johana.elisova@gmail.com

Více zde: https://www.skolni-psycholog-roudnice-nad-labem.cz/kontakt/