Světová organizace sdružující profesionály v oblasti pískové terapie

The World Association of Sand Therapy Professionals - Světová asociace profesionálů v oblasti pískové terapie vznikla na podporu integrity a etické praxe při terapeutickém použití této metody. Sdružení zahrnuje řadu teoretických orientací (směrů), poskytuje odkazy na výcviky, podporuje výzkum zaměřený na využití pískové terapie a pomáhá vytvořit komunitu praktikujících odborníků a podporovat jejich průběžné vzdělávání.

Podívejte se na jejich webové stránky: https://worldsandtherapy.org