Středočeský kraj

Lokajíčková Renáta - Benešov,
Veselá Monika - Dobřichovice,
Slavíková Dagmar - Kladno,

 

Příjmení, jméno, titul: Lokajíčková, Renáta, Bc. DiS.
Pracoviště (organizace): Táborská 1074, Benešov
Cílová skupina: Děti a dospívající
E-mail: renca.lokajickova@gmail.com
Adresa, webové stránky, telefon: www.poradenstvi-pro-deti-a-mladez-benesov.webnode.cz

Příjmení, jméno, titul:

  Veselá Monika Mgr.
Pracoviště (organizace): SVP Dobřichovice
Cílová skupina: Děti s rizikem poruch chování a jejich rodiče
E-mail: monika.vesela@svpd.cz
Adresa, webové stránky, telefon: Jiráskova 784, Dobřichovice
www.svpd.cz
778532633

Příjmení, jméno, titul:

  Slavíková Dagmar, PhDr., MgA.
Pracoviště (organizace): PPP SK, pracoviště Kladno
soukromá praxe
Cílová skupina: bez rozdílu věku
E-mail: dasaslavik@seznam.cz
Adresa, webové stránky, telefon: Přelíc 146
tel.732 622 934