Rozdíl mezi Sandtray terapií a sandplay terapií

Často se setkávám s otázkou, jaký je rozdíl mezi sandplay a sandtray terapií, když obojí využívá stejné pomůcky, tj. pískoviště a figurky.

Rozdíl tady ale je.

Autorkou Sandplay terapie je Dora Kalff, Jungova žačka, která vytvořila specifickou metodu propojující prvky hry v písku a analytickou psychologii C.G. Junga.

 • sandplay terapie probíhá beze slov
 • terapeut do procesu nezasahuje (je spíše pasivní), nechává ho plynout a snaží se nahlédnout spolu s klientem do nevědomí a poznat SELF
 • terapeut interpretuje proces s odstupem, až po nějaké době, ne při každém setkání
 • může využívat práci se sny, fantaziemi a aktivní imaginaci
 • je kladen důraz na proces mezi jednotlivými pískovišti; až série pískovišť může odhalit individuační proces, jak ho popsal C.G.Jung

Sandtray terapie může mít dvě polohy:

a) můžeme jí použít jako techniku bez teoretického rámce

b) jde o specifickou humanistickou metodu, která vychází z metody sandplay, ale má jiný cíl a průběh.

 • důležitou součástí terapeutické práce je VERBALIZACE
 • terapeut je aktivní
 • jungiánská sandplay terapie je pouze jednou částí humanistické sandtray terapie
 • zabývá se tím co je TEĎ a TADY (i to minulé nahlížíme v přítomném okamžiku), klade se důraz na emoce a tělesné prožívání
 • terapeut asistuje klientovi při interpretaci obrazu v pískovišti
 • je kladen velký důraz na vztah mezi terapeutem a klientem (důvěra, empatický a pozitivní přístup)

Pro mě, jako terapeuta, je sandtray svobodnější. Mám ráda její dynamiku. Jsem pravidelně svědkem mnoha proměn a to je velmi inspirující pocit.