Pohlazení v písku

Základním médiem sandtray terapie je písek. Hra s pískem je přirozenou činností pro každého z nás. Vyvolává v nás vzpomínky a přirozenou touhu po doteku a kreativitě. Propojuje nás s nejhlubšími částmi našeho JÁ. V některých kulturách má písek dokonce rituální význam (př.buddhistické mandaly). Velký terapeutický význam má manipulace a jeho aranžování v definovaném prostoru. Taktilní zkušenost a umisťování figurek do písku je silným vnitřním prožitkem, který umožňuje kontakt s přítomnou realitou.

Písek je prostě klíčem k celému léčebnému procesu (Homeyer, Sweeney, 2011).

Při terapii je možné používat jak suchý, tak i mokrý písek, který umožňuje vytvářet různé skulptury a stavby. Je proto dobré mít k dispozici dvě pískoviště - pro suchý i mokrý písek.

Do písku se dá kreslit....

… zasypávat, pohřbívat….

Literatura:

Homeyer Linda E., Sweeney Daniel S.: Sandtray Therapy. A Practical Manual. 2 Rev Ed, Taylor & Francis Ltd (United Kingdom), 2011.