Obrazy v pískovišti V - praktický seminář

Sebezkušenostní setkání odborníků v malé skupině umožňuje prohloubit si své sandtray dovednosti.
Střídání rolí klient-terapeut ve skupině. Žádná teorie, jen zkušenost a kazuistiky dle aktuálních dotazů skupiny.

Časový rozsah: 7 hod. (9-16,30hod)


Cena: 2000 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, vytištěné podklady, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Místo konání: 
a) Kolín, U Křižovatky 608, 1. patro
b) Hradec Králové, Pražská třída 649