Sandtray III - osobní zdroje

Prohloubení předchozích znalostí. Zaměření se na objevení a aktivaci jednotlivých stránek osobnosti.  Klient dokáže sám sebe lépe reflektovat a ocenit. Pomáhá ke zvýšení sebevědomí.

Téma osobní zdroje je nástroj, který pomáhá identifikovat různé části osobnosti. Těch, které vnímáme jako negativní se bojíme a proto je potlačujeme a dále nerozvíjíme. Tím ponižujeme svou sebedůvěru a vnitřní konflikt, který tím vzniká, nás vede k vyhýbavému chování. Díky vyjádření těchto částí v pískovišti jsme schopni k nim změnit svůj postoj a využít jejich potenciál k osobnímu růstu.


Osnova:
Teoretická část. Užití metody v praxi. Nácvik. Kazuistika. Diskuse.

Časový rozsah: 7 hod. (9,30-17hod) - pokud nebudete spěchat domů, budu Vám po semináři k dispozici k volné diskusi

Cena: 2500 Kč na osobu - zahrnuje kurzovné, osvědčení, občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda).

Místo konání: 
Hradec Králové, Pražská třída 649