Moravskoslezský kraj

Popardowská Kateřina - Ostrava

Příjmení, jméno, titul: Kateřina Popardowská, Ing.
Pracoviště (organizace): www.koucovani-ostrava.cz
Cílová skupina: Jednotlivci, firmy i skupiny.
E-mail: katka@koucovani-ostrava.cz
Adresa, webové stránky, telefon: Ostrava
www.koucovani-ostrava.cz
776099908