Hlavní město Praha

Antelová Klára - Praha 2,
Michalová Alžběta - Praha 10,
Vávrová Alena - Praha 4,
Benešová Markéta - Praha 4,
Farkašová Radana - Praha 7,
Adámková Jana - Praha 8,
Chlumská Pavla - Praha 3,

 

 

Příjmení, jméno, titul: Mgr. Antelová Klára
Pracoviště (organizace): Středisko výchovné péče Dvojka
Jana Masaryka 16, Praha 2
Cílová skupina: Orientuji se na práci s dětmi školního věku.
E-mail: dvojkapraha2@seznam.cz
Adresa, webové stránky, telefon: tel.: 778 421 526
www.svp-dvojka.cz
Příjmení, jméno, titul: Michalová Alžběta PhDr.
Pracoviště (organizace): PPP1,2a4 Francouzská 56, Praha 10
Cílová skupina: 5-15
E-mail: betamicha@gmail.com
Adresa, webové stránky, telefon: www.deti-psychoterapie.cz

Příjmení, jméno, titul:

Vávrová, Alena, Mgr.

Adresa pracoviště (organizace):

soukromá praxe

Kraj:

Hlavní město Praha, Praha 4

Cílová skupina:

děti, dospívající, rodiče

Telefonní kontakt:

777880573

E-mail:

alena.vavrova@gmail.com

Webové stránky:

www.detsky-psycholog.cz

Příjmení, jméno, titul:

Benešová Markéta, Mgr. Ing.

Adresa pracoviště (organizace): Soukromá terapeutická praxe, SPC pro děti s vadami řeči, EDA CZ
Kraj: Praha 4
Cílová skupina: Děti, dospívající, rodiny
Telefonní kontakt: 602832519
E-mail: benesova@mymail.cz
Webové stránky: www.detsky-psycholog.com           

 

Příjmení, jméno, titul:

Farkašová Radana, Mgr.

Adresa pracoviště (organizace): psychologické poradenství a terapie - soukromá praxe
Kraj: Praha 7
Cílová skupina: děti i dospělí
Telefonní kontakt: 792404210
E-mail: detskaterapie@gmail.com
Webové stránky: www.detskaterapie.cz
 

 

Příjmení, jméno, titul: Adámková Jana Mgr.
Adresa pracoviště (organizace): soukromá praxe a Centrum Hladina
Kraj: Praha
Cílová skupina: děti, dospělí - celé spektrum problematiky včetně psychosomatických obtíží
Telefonní kontakt: 732488228
E-mail: jaadamkova@gmail.com
Webové stránky: https://psycholog-adamkova.cz/

 

Datum: 12.02.2021 17:44
Příjmení, jméno, titul: Mgr. Pavla Chlumská
Adresa pracoviště (organizace): Písecká 11, Praha 3
Kraj: Praha
Cílová skupina: děti, adolescenti, dospělí
Telefonní kontakt: 731165889
E-mail: pavla.chlumska@seznam.cz
Webové stránky: www.pavlachlumska.cz