Webináře jaro 2022

08.11.2021 19:18

JARO 2022
úterý 25.1. 2022 webinář SANDTRAY I - úvod do metody (obsazeno)
úterý 22.2. 2022 webinář SANDTRAY II - obraz rodiny (
obsazeno)
úterý 22.3. 2022 webinář SANDTRAY I - úvod do metody (2 volná místa)
úterý 26.4. 2022 webinář SANDRAY III - osobní zdroje (1 volné místo)
úterý 17.5. 2022 webinář SANDTRAY IV - práce v páru a ve skupině (5 volných míst)