Roční výcvikový kurz 22/23

07.03.2022 06:56
ROČNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ - 6.ročník 22/23
Již se můžete přihlásit buď do prezenčního nebo on-line ročního výcvikového kurzu. 
Jsou dvě možnosti:
1) prezenční v Hradci Králové (začátek v září 2022)
2) online na Zoom (začátek v květnu 2022)