Praktický přednáškový cyklus - 55 hodin

03.03.2022 23:28

Praktický přednáškový cyklus -  55 hodin

Vzdělávací a sebezkušenostní program je zaměřený na poznání metody terapie hrou v pískovišti a na osvojení praktických dovedností sandtray terapeuta. Zájemci mohou cyklus absolvovat formou seminářů nebo webinářů SANDTRAY I až V a průběžného mentoringu v libovolném časovém úseku. Platí to i pro absolvované kurzy a semináře zpětně.
Více zde: https://www.sandtray.cz/seminare-a-kurzy/prakticky-prednaskovy-cyklus/