Přestože metoda terapie hrou v pískovišti zažívá v posledních letech v České republice velkou oblibu a zájem odborné veřejnosti roste, stále na našem knižním trhu chybí odborná literatura zahrnující praktickou stránku užití této metody. Odborníci jsou odkázáni na cizojazyčné texty. Proto jsem se rozhodla využít znalosti ze své praxe a napsala jsem knihu.

Sandtray – život jako na dlani.
Praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti.

Teoretické části jsou prokládány reportážemi z terapeutické místnosti a mnoha fotografiemi. Cílem je přehlednost a názornost, aby si mohli metodu osvojit jak začínající, tak již praktikující pomáhající odborníci.

Obsahuje originální praktické návody jak pro individuální, tak pro párovou a skupinovou sandtray terapii.

knihu lze objednat v běžné knižní distribuci

www.pointa.cz

Věřím, že i pro Vás bude tato kniha užitečným pomocníkem.
Díky Vám bude moci sloužit mnoha pomáhajícím profesionálům.

Recenze:

„Kniha je vhodná pro zkušené sandtray terapeuty, účastníky výcviku i nové zájemce o metodu. Autorka přehlednou formou provází všemi fázemi terapeutického procesu jak s jednotlivci a rodinami, tak i většími skupinami, což je téma v podstatě nové. Pozornost věnuje také vnitřnímu nastavení terapeuta a jeho sebereflexi. Navazuje na principy terapeutického přístupu Virginie Satirové a jejích žáků, dále pak jsou
ve stylu práce zřetelné stopy kanadské sandtray terapeutky Madeleine De Little. Čtenář nemusí mít obavu ze zahlcení teorií, ta je dobře vyvážena kasuistickými příklady i drobnými cvičeními, která vhodně přemosťují teoretické znalosti a praxi.“

Mgr. Jana Adámková – psycholožka, psychoterapeutka a lektorka

 

„Tato kniha je úžasným a ojedinělým praktickým průvodcem metodou sandtray. Terapeutům (ale i dalším odborníkům) nabízí ucelený přístup práce v pískovišti prezentovaný v jasné struktuře, obohacený konkrétními návody do praxe a podpořený množstvím kazuistik včetně ukázek z tvorby klientů.“

PhDr. Lucie Bělohlávková – KBT terapeutka pro děti a dospělé, vedoucí Psychoterapeutického centra Řipská


„Hra je nezbytnou součástí našeho života. Pokud si nedokážeme hrát, nedokážeme ani žít. Hra nám umožňuje propojit naše vědomí a v bezpečném prostoru si daný obraz prohlédnout. A jak na to, to nám autorka ukazuje právě v této knize. Nechává nám nahlédnout pod své ruce do svého „pískoviště“. A obraz, který zde vidíme, za to určitě stojí. Pojďme si ho prohlédnout.“

Martin Galbavý
Dětský a rodinný psychoterapeut