Diskusní fórum vzniklo na základě podnětů odborníků, kteří při své práci využívají sandtray terapii.
Cílem fóra je operativní sdílení zkušeností
v této problematice.
Nemůže nahradit supervizní nebo kazuistická setkávání, může ale pomoci terapeutům v nalezení podpory a nových možností při řešení konkrétních podnětů z praxe.

Ať Vám dobře slouží!

 

Registrace pro přístup do diskusního fóra

Fórum je určeno jen pro odbornou veřejnost. Po odeslání formuláře obdržíte přístupová data.