Sandtray v SVP

Monika Veselá 19.02.2018
Roční výcvikový kurz jsem ukončila v červnu 2017 a s jeho průběhem jsem byla velmi spokojena. Veronika dokázala předat své poznatky z praxe, být skvělou průvodkyní při našem osvojování metody a na výcviková setkání jsem se vždy moc těšila. Sandtray využívám ve své praxi ve Středisku výchovné péče velmi často a to jak při práci s ambulantními, tak s internátními klienty. Děti "písek" milují a pro mne jde o užitečný diagnostický nástroj i vhodnou terapeutickou metodu. Nejvíce ji oceňuji tam, kde se klienti potýkají se vztahovými obtížemi (jak ve školním prostředí, tak doma -
porozvodové situace, střídavé péče apod.) a tam, kde řešíme agresivní projevy.
Přeji Veronice i celému Sandtray nejen hodně příznivců, ale i hodně těch, kterým tato metoda pomohla!
Monika Veselá SVP Dobřichovice

Přidat nový příspěvek